Norge starter FM-slukking i januar 2017

| 29 november 2016

I løpet av neste år vil norsk nasjonal radio bli heldigital. FM-slukkingen, som vil skje regionvis, starter i januar 2017. De fleste lokalradioer vil kunne fortsette på FM frem til 2022.

Det var i starten av 2011 at en Stortingsmelding om digitalisering av radiomediet ble lagt frem. Der ble 2017 satt som et mål for avvikling av riksdekkende og kommersielle FM-sendinger.

Samtidig ble et antall vilkår for overgang fra FM til DAB vedtatt: digital merverdi for publikum, god dekning i DAB-nettet, tilfredsstillende løsninger for lytting i bil og minst halvparten av radiolytterne måtte daglig lytte til digital radio.

I april 2015 tok regjeringen beslutningen om at den nasjonale radioen i Norge blir heldigital fra og med år 2017. Dessuten vil de store kommersielle kanalene i storbyene bli helt digitale. Slukkingen vil skje regionvis i løpet av året, og de første nasjonale FM-senderne slås av 11. januar.

De lokale radiostasjonene som skal fortsette på FM har fått forlenget sine konsesjoner til og med siste desember år 2021, i følge vedtak fra Medietilsynet i november.

 

Mer informasjon finnes blant annet på Medietilsynets webside og i en statusrapport publisert i oktober av Digitalradio Norge (som eies av NRK och MTG/P4), se links nedenfor.

Medietilsynets sider om digitalradio
Det digitale radioskiftet. Før FM slukker – utgitt av Digitalradio Norge
En oversikt over norske radiokanaler –  utarbeidet av medienorge
Digital Radio 2016 – European market report published by EBU (February 2016)
Digital Radio 2017 - European market report published by EBU (February 2017)

 

AV: EVA HARRIE