NYHET | 29 mar 2019

Norge: Regjeringens mediemelding er klar

Fredag 29 mars presenterte den norske kulturministeren den etter-lengtede mediemeldingen. NRKs fremtidige finansiering var blant hovedpunktene.

Dagens lisensordning avvikles 1. januar 2020, og NRK skal fra da av finansieres over skatteseddelen. Nivået på NRKs inntekter vil bestemmes for fire år om gangen.

Det samme vil nivået på den direkte mediestøtten, som blant annet omfatter pressestøtten til avisene.

Pressestøtten skal moderniseres og omfordeles, slik at lokalavisene får en større andel, og kvalitet og innovasjon premieres mer enn i dag. Dette vil få konsekvenser for riksdekkende aviser som i dag mottar produksjonstilskudd.

Mens Stortinget vil vedta rammene for støtteordningene for fire år om gangen, skal et eget, uavhengig medieråd ha ansvaret for forvaltningen av de ulike støtteordningene, og for fordelingen av den direkte mediestøtten. Medietilsynet skal som før sørge for utbetaling av pressestøtte.

Les: Meld. St. 17 (2018–2019): Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid

---

Kilde: medienorge (29/03/2019)

 


Bakgrund: Den norska regeringens förslag på ny mediepolitik följer drygt två år efter utredningen ”Det norska mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne” (NOU 2017:7)". Utredningens förslag kan du läsa mer om här. (EH)