Norge: Barn og medier 2020

NYHET | 20 februari 2020

I Norge använder 90 procent av 9–18-årngarna sociala medier, enligt en ny rapport från Medietilsynet. Youtube är den plattform som är mest populär, följt av Snapchat, Tik Tok och Instagram. Rapporten visar även att mer än 40 procent av alla 13–18-åringar har sett skrämmande eller våldsamt innehåll på internet.

Förra veckan publicerades den första delrapporten av Medietilsynets undersökning Barn og medier 2020. Delrapporten fokuserar på barn och ungas användning av sociala medier och vilken typ av innehåll de tar del av på internet. Enligt resultaten använder så många som 90 procent av norska 9–18-åringar sociala medier. Av 9-åringarna, undersökningens yngsta grupp, är mer än hälften med på sociala medier.

De sociala plattformar som är mest populära bland barn och unga är Youtube, Snapchat, TikTok och Instagram. Youtube används av 95 procent av 9–18-åringarna och Snapchat används av 80 procent. 65 procent använder TikTok och lika många använder Instagram.

Nästan alla barn och unga använder sociala medier till att ha kontakt med sina vänner. Hälften lär känna nya personer med samma intressen och cirka 40 procent delar saker som de tycker är viktiga i sociala medier. Det som är allra mest populärt att göra på sociala medier bland 9–18-åringar är att ”gilla” något. Näst mest populärt är att dela, skicka eller göra sina egna videoklipp.

Även om det finns positiva sidor av internetanvändning och sociala medier kommer det inte helt utan problem. Under det senaste året har mer än 40 procent av norska 13–18-åringar sett skrämmande eller våldsamt innehåll på internet, och bland tjejer i åldern 13–18 har hälften tagit del av diskussioner eller annat innehåll som handlar om att vara extremt smal.

Medietilsynet arbetar bland annat med att utveckla och styrka en kritisk medieförståelse hos barn och unga, med syftet att förebygga problem som nätmobbning, exponering av skadligt innehåll och kroppshets. För att arbetet ska kunna få störst effekt, anser Medietilsynet att en nationell strategi på området barn och medier bör utvecklas. Detta skulle bland annat innebära att samordna de insatser för barn och ungas trygghet på nätet, som i dag utförs av olika aktörer.

 

Ladda ner rapporten: Barn og medier 2020: Delrapport 1 (pdf 2,1 MB)

Se seminariet: Safer Internet Day 2020

Läs mer om Medietilsynet på deras hemsida

 

Sedan 2006 har Medietilsynet samlat in data om barn och ungas medievanor genom Barn og medier-undersøkelsen som genomförs vartannat år. Tack vare undersökningen kan Medietilsynet följa hur medieanvanorna förändras med tiden, vilket kan vara till hjälp i arbetet med att stärka den kritiska medieförståelsen hos barn och unga. I årets undersökning har 3400 barn mellan 9 och 18 år deltagit. Resultaten presenteras i flera delrapporter med olika teman. Den första delrapporten publicerades den 11 februari 2020 och en del av resultaten presenterades på Medietilsynets seminarium Safer Internet Day 2020 samma dag.

 

---

JULIA ROMELL

NYHET