NYHET | 1 apr 2021

NordMedia2021: Programmet är här

Färgglada hustak i Reykjavík, Island.

Nu finns ett preliminärt program till konferensen NordMedia2021 som kommer att hållas i Reykjavík i augusti. Eugenia Siapera, professor vid University College Dublin, kommer att vara huvudtalare vid konferensen.

Den 25:e NordMedia-konferensen hålls den 18–20 augusti 2021 i Reykjavík. Årets tema är Crisis and Resilience: Nordic Media Research in the Frontline.

Konferensens huvudtalare kommer att vara Eugenia Siapera, professor och föreståndare för School of Information and Communication Studies vid University College Dublin. Siapera är även föreståndare för det nystartade Centre for Digital Policy och redaktör för tidskriften Online Information Review.

En av diskussionerna under konferensen kommer att fokusera på motståndskraften hos olika typer av mediesystem. Panelen som kommer att delta i diskussionen består av Brita Ytre-Arne från Universitetet i Bergen, Kari Karppinen från Helsingfors universitet, Victor Picard från University of Pennsylvania och Ida Willig från Roskilde universitet. Jonas Ohlsson från Nordicom kommer att vara moderator.

Konferensens lokala organisatörer hoppas på att kunna hålla NordMedia2021 på plats i Reykjavík, men de är redo att flytta konferensen online om det skulle krävas på grund av coronapandemin. Beslutet om var konferensen kommer att hållas tas i maj.

Du kan läsa mer om NordMedia2021 och hitta programmet i sin helhet på konferensens webbsida.