NYHET | 27 apr 2017

Nordiskt fokus på yttrandefriheten

Den svåra yttrandefriheten är temat för en nordisk debattbok från NJC, Nordisk Journalistcenter. Här skriver författare från hela Norden om näthat, digitaliseringens påverkan på medieutvecklingen, ekonomiska utmaningar och andra hot mot yttrandefriheten.

Syftet med boken, som är gjord på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, är att bidra till ett samtal om medier och yttrandefrihet och mediernas betydelse för mångfalden och våra nordiska demokratier. Bland författarna finns debattörer, journalister, författare och forskare från hela Norden – Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Norge, Sverige och Åland. 

Läs artiklarna online på NJC:s webbsida.
Ladda ner boken i fulltext via Nordpub.
En engelsk version med abstrakt från de 14 artiklarna finns i Nordpub

Uppdatering 01.06.2017: Den 31e maj arrangerade Nordiska Ministerrådet ett seminarium där boken Den svåra yttrandefriheten - nordiska röster och Nordicoms mediestudie Kampen om reklamen lanserades. Medverkade gjorde bland andra Ole Rode Jensen, chef för Nordisk Journalistcenter; Ingela Wadbring, föreståndare för Nordicom och Jonas Ohlsson, forskare från Nordicom. Läs mer på NJC:s webbsida.

 

Om Nordiskt Journalistcenter: NJC är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Genom kurser, seminarier och nätverk arbetar NJC för att skapa intresse för nordisk samhörighet och kulturell gemenskap i medierna. I fokus är Norden och samspelet med Europa och övriga världen. Läs mer här.

 

---

EVA HARRIE