Nordisk telekomrapport: Mobilt fortsätter att öka

NYHET | 30 augusti 2017

Mobil datatrafik fortsätter att växa kraftigt i Norden. Samtidigt ökar tillgången till snabbt bredband, där alla nordiska länder ligger över EU-genomsnittet. Det visar den årliga rapporten från de nordiska telekommyndigheterna.

Den årliga nordisk-baltiska rapporten om utvecklingen på telekomområdet sammanställs av de nationella regleringsmyndigheterna. Jämförelserna nedan omfattar de fem nordiska länderna.

Norden alltmer mobilt – Finland i topp
Datatrafiken i de mobila nätverken fortsätter att växa kraftigt. De flitigaste användarna av mobildatatjänster är finländarna, som använder tre gånger så mycket data per invånare och månad som svenskarna och danskarna på andra plats (16 Gigabyte jämfört med 5 Gigabyte). Finland har även flest mobilabonnemang per invånare.

Antal Gbyte som överförs i mobilnäten per person och månad i Norden 2010-2016

Källa: The Nordic Baltic Telecom Market 2016

Snabbt bredband ökar – Sverige drar ifrån
Den redan höga tillgången till bredband i Norden fortsätter att öka. Flest abonnemang har Finland med 70 bredbandsabonnemang per 100 invånare (fasta plus mobila), tätt följt av Danmark.  Räknas enbart mobilt bredband ligger Finland långt före sina grannländer. För fast bredband är Danmark störst med en penetration på över 40 procent, medan Finland ligger lägst.

Snabbt bredband (100 Mbit/s) ökar i alla länder, men Sverige drar ifrån. I alla nordiska länder ligger dock nivån högre än EU-genomsnittet.  Efterfrågan på större kapacitet i näten hänger ihop med hög konsumtion av till exempel rörlig bild.

IP-TV störst på Island
Rapporten redovisar också tillgången till IPTV, kabel-tv och satellit-tv. IPTV är vanligast på Island som inte har kabel-tv. En knapp tredjedel av alla islänningar har ett IPTV-abonnemang, jämfört med en runt en tiondel av befolkningen i övriga Norden. Kabel-tv är störst i Danmark tätt följt av Finland, medan Norge har större satellitpenetration än övriga nordiska länder.

 

Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2016 (PDF)
Portalen Nordic Telecommunications Market – databas
Nationella telekomrapporter och databaser 2016 (PDF med länkar, från Nordicoms databas)

Pressmeddelanden från nationella myndigheter (2017-06-22):
Kommunikationsverket: Stora skillnader i användning av mobildata mellan länder kvarstår
Nkom: Norske husstander har høyest andel bredbåndsabonnement
PTS: Fler snabba bredbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

Om rapporten: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries innehåller data för de fem nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen. Rapporten, som utarbetas årligen av regleringsmyndigheterna på telekområdet i de åtta länderna, visar på utvecklingen till och med 2016. Statistiken finns även tillgänglig i en gemensam databas som startades 2007 (de baltiska länderna ingår sedan 2013).

 

---

EVA HARRIE

NYHET