NYHET | 14 mar 2016

Nordisk studie om ungas medievanor

Medieanvändningen blir alltmer fragmenterad och tydligast är trenden bland ungdomar. Nu visare en undersökning initierad av Nordvision att förändringar i ungas medievanor följer samma mönster över hela Norden.

Med en ökande tillgång till olika apparater och ett större utbud av tjänster och innehåll – både lokalt och globalt – förändras också medieanvändningen. Konkurrensen om de ungas uppmärksamhet är stor, och i Norden har ungdomarnas tittande på traditionell tv minskat under flera år samtidigt som deras intresse för sociala medier och streamade tjänster ökat.

Mot den bakgrunden lät Nordvision under 2015 genomföra en undersökning bland 13-29-åringar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Resultaten visar att förändringarna i ungdomsgruppen är likartade i hela Norden och att det handlar om globala och strukturella trender snarare än nationella och kulturella.

Mest tid på smarta mobiler och dator
Ungdomarna i de olika nordiska länderna lägger ungefär lika mycket tid på medier totalt sett. Även fördelningen av tid på olika plattformar är likartad tvärs över Norden. Mest tid lägger ungdomarna på smarta mobiler och datorer, följt av traditionell tv.

Användningstid på olika medieplattformar bland 13-29-åringar i Norden (minuter/dag)


Källa: Mediebruk i Norge – Oppsummering 2015 (sid 16), rapport från NRK Analyse.

Om vi koncentrerar oss på tonåringarna så visar studien att för sju av tio nordiska 13-19-åringar är mobilen den apparat man skulle sakna mest. Två av tio tonåringar svarar datorn och endast några få procent uppger att de mest av allt skulle sakna tv:n.

Youtube och Netflix störst
Medan tittandet på traditionell tv minskar ökar tittandet på rörlig bild via andra plattformar och tjänster. Mest medietid per dag lägger de nordiska 13-19-åringarna på Youtube (i genomsnitt 38 minuter/dag), följt av Netflix (24 minuter), andra streamingtjänster (20 minuter) samt de nordiska public service-bolagens utbud (20 minuter).

När tonåringarna tillfrågades om vilket medium de skulle sakna mest blev de vanligaste svaren Youtube (29%), Facebook (16%) och Spotify (12%). Sju procent svarade att de främst skulle sakna public service.

På Youtube söker sig ungdomarna oftast till nischat innehåll och specifika klipp. För 13-19-åringarna handlar det framför allt om musik, olika Youtube-stjärnor och annat innehåll med fokus på underhållning och humor.

Sociala medier
Facebook är fortfarande den sociala medieplattform som har störst räckvidd bland nordiska ungdomar. Men när det gäller engagemang och att bidra med eget innehåll så tycks Instagram, Snapchat och WhatsApp involvera dem mer. Den norska rapporten pekar på några skillnader mellan nordiska länder: Snapchat är mer populärt i Norge än i övriga Norden, medan WhatsApp är stort i Finland.

Läs mer
Det finns inte någon samlad nordisk rapport tillgänglig för offentligheten, men det går att ta del av några nordiska och nationella resultat i följande rapporter:

Nordvisions pressmeddelande 2015-12-18: Lives and media habits of 13-29-year-olds
DR Medieforskning: Medieudvikling 2015, se 'Generation instant pay-off' (kapitel 9)
NRK Analyse: Mediebruk i Norge – Oppsummering 2015

Om undersökningen: Nordvision, de nordiska public service-organisationernas samarbetsorganisation, har sedan 2013 finansierat en serie analysprojekt på tvärs över de nordiska länderna. De har genomförts av analysavdelningarna på DR, Yle, NRK och SVT och har fokuserat på ålderssegmenten 3-6, 7-12 och 13-29 år. Den sista åldersgruppen var tema för 2015 års projekt, vilket inleddes med en kvalitativ förstudie bland femton danska 13-29-åringar för att bättre förstå deras medieanvändning. På basis av resultaten genomfördes undersökningen med 1 000 respondenter i respektive land under september-oktober 2015 av analysinstitutet Norstat.

 

AV: EVA HARRIE