Nordisk statistisk årsbok 2014

| 19 november 2014

Nordisk statistisk årsbok har nu publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna och belyser både likheter och skillnader.

Nordisk statistisk årsbok 2014 ger en sammanfattande bild över olika aspekter av det sociala livet i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessutom redovisas uppgifter om Färöarna, Grönland och Åland.

Syftet är att så långt det är möjligt presentera jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Exempel på områden som lyfts upp är befolkning, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, miljö och energi, med mera. Boken behandlar också de nordiska ländernas förhållande till övriga Västeuropa på en rad områden.

Läs mer och ladda ned publikationen här

Nordisk statistdatabank nås via Nordiska ministerrådets webb

 

AV: EVA HARRIE