NYHET | 22 maj 2019

Nordisk mediehistoria – mer aktuellt än någonsin

Tre omslag av Mediehistorisk Tidskrift

Det händer mycket inom press-, journalistik- och mediehistoria i Norden. I höstas bildades ett nordiskt nätverk för mediehistoriker, i Norge har Mediehistorisk Tidskrift blivit fullt tillgänglig på webben, och i Sverige har Mediehistorisk årsbok 2019 publicerats.

 

Nordic Media History Network (NOMEH)
Nordic Media History Network (NOMEH) är ett nytt forskarnätverk med fokus på nordisk mediehistoria. Nätverket, som startade hösten 2018, ska arbeta med metodutveckling, utveckla komparativa mediehistoriska projekt och producera publikationer om nordisk mediehistoria.

NOMEH är en  förening under Finska historiska samfundet och arbetet leds av professor Jukka Kortti vid Helsingfors universitet. I styrelsen sitter forskare från de fem nordiska länderna: Jukka Kortti och Heidi Kurvinen (Finland), Helle Strandgaard Jensen (Danmark), Markus Hermann Meckl (Island), Henrik Bastiansen och Birgitte Kjos Fonn (Norge) samt Pelle Snickars och Patrick Lundell (Sverige).

Nätverket är öppet för mediehistoriker från Norden och Baltikum.

Läs mer om och kontakta NOMEH (engelsk text följer efter den finska)
Norsk Mediehistorisk Forenings skriver om NOMEH 30.04.2019
 

Från press- till mediehistoria: nationella föreningar i förändring
I Norden finns sedan länge två nationella mediehistoriska föreningar: Norsk Mediehistorisk Forening och Svensk Mediehistorisk Förening. Båda föreningarna har under senare år bytt ut ”presshistorisk” mot det bredare ”mediehistorisk” i sina namn (2016 i Norge och 2019 i Sverige).

Föreningarna arbetar för att stödja och stimulera medie- och press-historisk forskning – bland annat genom publikationer (se mer nedan) och forskningsstipendier. De uppmuntrar också arkivbildning, det vill säga att medieföretag, organisationer och enskilda ska överlämna material till olika arkiv. Medlemskap är öppet för alla med intresse för mediehistoria.

 

Mediehistorisk Tidskrift – alla utgåvor gratis på nätet
Omslag Mediehistorisk Tidskrift 2-2018. Tema: Den historiska digitaliseringenNorsk Mediehistorisk Forening ger ut Mediehistorisk Tidsskrift, som sedan årsskiftet är fullt tillgänglig på nätet. Samtliga trettio utgåvor, från första numret 2004 och framåt, har digitaliserats och kan laddas ner i pdf-format.

Den senaste utgåvan 2/2018 har temat Den historiske digitaliseringen. Innehållet bygger på seminariet Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det? som Norsk Mediehistorisk Forening arrangerade i mars 2018 tillsammans med det norska nationalbiblioteket.

Yttrandefrihet (nummer 1/2018) och journalistik, information och PR (1/2017) är exempel på andra ämnen som tidskriften har belyst ur ett mediehistoriskt perspektiv. Redaktör för tidskriften är Birgitte Kjos Fonn (OsloMet – storbyuniversitetet).

Alla utgåvor av Mediehistorisk Tidskrift (f.d. Pressehistorisk Tidskrift)
Läs mer: Mediehistorisk Tidskrift fulldigitalisert 17.12.2018

 

Mediehistorisk årsbok 2019: ”Vill medierna ha insyn?”
Omslag Svensk Mediehistorisk årsbok 2019. Titel: Vill medierna ha insyn?Mediehistorisk årsbok 2019 publicerades av Svensk Mediehistorisk Förening i maj. Ett mini-tema i boken är redaktionell transparens: Hur har synen på mediernas öppenhet utvecklats under de senaste 150 åren? Och hur öppna har redaktion-erna varit? Författarna utforskar exempel från 1880-talet, 1949 och 2007-2009.

Årsboken, som tidigare hette Presshistorisk årsbok, är den 36e i ordningen. Redaktör är Torbjörn von Krogh.

Mediehistorisk årsbok 2019 finns under sitt första år enbart i tryckt format (gratis för medlemmar). Texterna läggs ut på webben våren 2020 i samband med publicering av nästa årsbok. Flera tidigare årsböcker finns dock att ladda ner i fullformat.

Läs mer om innehållet i Mediehistorisk årsbok 2019
Ladda ner årsböcker från åren 2013-2018 (här finns även presentationer av innehållet från och med första utgåvan 1984).

 

---

EVA HARRIE