Nordicom Review fortsätter att utvecklas

NYHET | 28 november 2016

I november 2016 var arbetet med att finna medlemmar till Nordicom Reviews redaktionsråd – Editorial Board – klart. Det är en av flera steg som tagits under senare år för att utveckla tidskriften mot en tydlig internationell standard. 

Genom det nya redaktionsrådet får Nordicom Review en mer internationell profil än tidigare. Medlemmarna besitter en stor bredd ifråga om kompetens och erfarenhet.

De flesta kommer ursprungligen från något av de nordiska länderna, men arbetar idag på många olika universitet världen över. Österrike, Holland, Hong Kong, Frankrike, Sydafrika och Indonesien är exempel på länder som är representerade i redaktionsrådet.

Den som är medlem i redaktionsrådet förväntas stödja tidskriften, delta i utvecklingen av den och vid behov hjälpa till att finna granskare inom sina specifika ämnesområden. En medlem i redaktionsrådet förväntas delta i arbetet i fyra år.

Nordicom Review lanserades 1980, blev fackgranskad – peer-review – på 1990-talet och har sedan dess genomgått ett antal ytterligare förändringar:

  • En ny syftesformulering har tagits fram, tillsammans med nya riktlinjer och ett nytt granskningsformulär
  • Publicering online före tryckt publicering har introducerats, för att korta tiden mellan acceptans av en artikel och publiceringen av densamma
  • En biträdande redaktör har utsetts (Jonas Ohlsson, Nordicom, Sverige) samt en rådgivande seniorredaktör (Bob Franklin, Storbritannien)
  • Alla artiklar går igenom plagieringskontroll innan de skickas ut på granskning
  • Och sist men inte minst, i november 2016 var det redaktionella rådet komplett

 

Här är Nordicoms redaktionsråd (välj rubrik "Editorial Board")
Mer om Nordicom Review
Senaste numret av Nordicom Review
Artiklar online-first (publiceras löpande)

 

AV: INGELA WADBRING

NYHET