En mix av de nordiska flaggorna.

Nordicom lanserar nytt nyhetsbrev om mediepolitik på nordisk nivå

Nyhet
 | 1 juni 2023
I dag publicerar Nordicom första numret av nyhetsbrevet Nordic Media Policy som rapporterar om den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna och på den nordiska nivån. Nyhetsbrevet sammanställs av Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom, och kommer att ges ut fem till sex gånger per år.

Nyhetsbrevet Nordic Media Policy kommer att följa utvecklingen i det nordiska medielandskapet från ett mediepolitiskt perspektiv. Det kommer att presentera nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nya mediepolitiska beslut och initiativ. Nyhetsbrevet kommer också att uppmärksamma nya rapporter och studier på medieområdet från de nordiska länderna.

Nordic Media Policy är på engelska och kommer att ges ut fem till sex gånger per år.