Konferens | Norden | 11 aug 2015

Nordicom är på Nordmedia 13-15 augusti

Den nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Nordmedia, äger rum i Köpenhamn 13-15 augusti. Välkomna till Nordicoms bokbord och bläddra i våra publikationer, tidskrifter och nyhetsbrev om nordisk medieforskning och medietrender.

NordMedia äger rum vartannat år och arrangeras av de nordiska forskarföreningarna i samarbete med Nordicom och ett värduniversitet. Årets värd är Institut for Medier, Erkendelse og Formidling vid Köpenhamns universitet.

Med på Nordicoms bokbord finns bland annat: The Nordic Media and the Cold War (red: Henrik G. Bastiansen, Rolf Werenskjold), Offentlighed i Norden (Oluf Jørgensen) och Mediers känsla för kön (red: Anja Hirdman, Madeleine Kleberg), med flera.

NORDMEDIA 2015, konferenswebb

Mer om
Nordicoms publikationer
Nordicoms tidskrifter (open access)
Nyhetsbrev
Nordicoms dokumentation av tidigare Nordmedia-konferenser

 

AV: EVA HARRIE