Nordens 25 största mediebolag 2014

NYHET | 1 december 2015

Fem nordiska mediebolag är betydligt större än övriga nordiska medieaktörer. I toppen ligger alltjämt svenska Bonnier. Avståndet ner till tvåan på listan, finska Sanoma, är dock mindre än tidigare. Högst lönsamhet av Nordens 25 största medieföretag hade det svenska telekombolaget Com Hem.

För många av mediebolagen på Nordicoms topp-25-lista minskade omsättningen under 2014 eller låg på ungefär samma nivå jämfört med 2013. I flera fall störs dock jämförelse mellan åren till följd av nya redovisningsprinciper. För majoriteten av bolagen på listan slutade 2014 med positiva rörelseresultat.

Störst vinstmarginaler (bruttomarginal) visar två distributionsbolag, Com Hem med 29 % och Teracom 14 %. För det enskilt sämsta resultatet svarade återigen Stampen Media Group. Här slutade bruttomarginalen på -9 %.

Nordens 25 största medieföretag efter omsättning 2014 (miljoner Euro)

Källa: Nordicom [baserad på företagens årsrapporter och webbsidor)
Tabell inklusive omsättning, resultat och vinstmarginaler (excel)

De fem största bolagen
De fem största bolagen – Bonnier, Sanoma, MTG med sina systerbolag inom Stenbecksfären, Schibsted Media Group och Egmont – är de nordiska mediebolag som har störst bredd i sin verksamhet och i geografisk spridning. Den här gruppen har legat stadigt i listtoppen år från år, även om rangordningen har skiftat. Övriga bolag är verksamma på färre marknader, antingen geografiskt eller aktivitetsmässigt. 

Programbolag, tv-distribution och print
De nordiska tv-bolagen återfinns alla på listan, antingen som dotterbolag till de stora koncernerna (Bonniers TV4 i Sverige och MTV i Finland, Sanomas Nelonen i Finland, Stenbecksfärens kanaler i Norden och Egmonts TV2 i Norge) eller i egen regi som SBS Discovery Nordic med tv- och radio-kanaler i alla nordiska länder utom Island, samt TV2 Danmark (delvis public service) som ägs av danska staten. Även de nordiska public service-bolagen finns med, med undantag för isländska RÚV.

Fem distributionsbolag finns också bland de 25 största. Här återfinns kabel-, satellit-, bredbands- och marknätsoperatörer. Norska Telenor som distribuerar tv i hela Norden (Canal Digital) och danska TDC är båda delar av stora telekomkoncerner, men rankas här efter sin tv-relaterade verksamhet. Com Hem är aktivt i Sverige, medan Teracom (svenska staten) äger och driver marknäten i Sverige och Danmark samt står bakom Boxer. Get är verksamt i Norge. Härutöver är också MTG en betydande aktör inom nordisk tv-distribution.

En annan grupp är en rad bolag med kärnverksamhet i tryckta medier. Störst är danska Aller, därefter följer Amedia, Stampen, JP/Politikens Hus, Otava, Alma Media, Berlingske Media, Gyldendal (Norge) och KF.

Nordiskt ägande med några undantag
Den nordiska mediemarknaden är huvudsakligen nordisk också till ägarbilden. Bara fem av de 25 största företagen har huvudägare utanför Norden. De gäller de tre distributionsbolagen Com Hem, TDC television (som inkluderar Danmarks största distributör YouSee) och Get som ägs av utländska riskkapitalbolag. Get köptes i oktober 2014 av TDC. Det fjärde är SBS Discovery Nordic som ingår i amerikanska Discovery Communications och det sista är den danska tidningskoncernen Berlingske Media, vilket i början av 2015 såldes av engelska Mecom till den belgiska mediekoncernen de Persgroep.

Även Discovery Communications har under 2015 varit inblandade i strukturaffärer som berört den nordiska mediemarknaden. Den nordiska radioverksamheten har sålts till tyska Bauer Media, samtidigt som bolaget tagit över hela ägandet i Eurosport, vilket berör tv-gruppens nordiska kanaler. Discovery har varit delägare i den ursprungligen franska tv-gruppen sedan 2012.

Nordens 25 största mediebolag 2014 (exceltabell)

Fler tabeller om de största nordiska medieföretagen (välj Norden - Medieföretag)

Nordens 25 största mediebolag 2013 (förra årets översikt)

 

AV: JONAS OHLSSON

 

Läs även: De 25 största mediebolagen på den nordiska marknaden 2015 (publicerad dec 2016 av Staffan Sundin)

NYHET