Norden toppar digitalt EU-index 2018

NYHET | 21 juni 2018

Danmark, Sverige och Finland är EU:s mest högpresterande länder i digitalisering enligt EU-kommissionens index för 2018. Norge är inte med i rankningen eftersom landet inte är med i EU, men ligger på samma nivå som sina nordiska grannländer.

De nordiska länderna lyckas bra med digitaliseringsarbetet. Det visar det årliga indexet DESI som mäter EU-ländernas utveckling vad gäller digital infrastruktur, internetkompetens, internetanvändning, näringslivets användning av digital teknik samt användningen av offentliga digitala tjänster.

Tar de tre första platserna (plus femte)
Danmark, Sverige och Finland hamnar på första, andra och tredje plats i det totala indexet. Dessutom intar Norden förstaplatsen på fyra av fem delområden: Danmark är bäst i EU på internetanvändning och integrering av digital teknik medan Finland är bäst på internetkompetens och digitala offentliga tjänster.

DESI Index: De nordiska ländernas rankning bland EU28

DESI Nordisk rank 2018
Källa: DESI Index 2018 (Europeiska kommissionen)

Norge, som får lika höga poäng som sina grannländer, skulle ha hamnat på femte plats totalt, och på första plats på delområdet internetanvändning, om man ingått i rankningen. (Norge ingår i mätningen, men rankningen omfattar bara EU-länder).[1]

Höga poäng på alla områden
Varje land utvärderas på fem områden, där de nordiska länderna genom-gående får höga poäng, men med vissa skillnader länder emellan.

DESI index De nordiska ländernas poäng totalt och på fem områden

Källa: DESI Index 2018 (Europeiska kommissionen)

Under uppkoppling mäts infrastrukturen för bredband. De fyra nordiska länderna ligger bra till, även om de inte intar toppositionerna. Finland är bäst i EU på mobilt bredband, men får ändå sin lägsta placering (nionde plats) vilket beror på att det är relativt få som har fast bredbandsupp-koppling.

En framtida utmaning för Norden blir att nå ut till återstående landsbygds- och glesbygdsområden i respektive land.

Inom internetkompetens, eller humankapital, är Finland nummer ett. Området innefattar bland annat andelen internetanvändare (nästan alla nordbor är online) och tillgången till IKT-specialister[2] i landet (Finland har EU:s högsta andel IKT-specialister, följt av Sverige på andra plats).

Vad gäller internetanvändning är nordborna EUs mest aktiva internet-användare. Danmark och Sverige rankas som etta och tvåa bland EU-länderna (och Norge hade varit etta om landet varit med i rankningen).

De nordiska invånarna lyssnar på musik/tittar på video/spelar spel online, ser på video-on-demand, läser digitala nyheter och använder sociala nätverk i högre utsträckning än de flesta européer. Allra flitigast är man i Norge, medan Finland ligger lite efter sina nordiska grannar vad gäller sociala nätverk och video-on-demand.

När det gäller digital teknik i näringslivet intar Danmark förstaplatsen. Det här området innehåller indikatorer som användning av molntjänster, som är mest utbrett i Finland (topposition). Omsättningen för e-handeln samt andelen små och medelstora företag med onlineförsäljning är andra indikatorer där Norden ligger högt.

Även utbredningen och användandet av digitala offentliga tjänster ligger på en hög nivå i alla nordiska länder. Finland intar återigen en förstaplats och Norge ligger på samma nivå. På indikatorer som e-förvaltning och e-hälsotjänster får alla nordiska länder höga poäng. Finland och Norge gör också bra ifrån sig vad gäller öppna data, medan Sverige och Danmark släpar efter.

Läs mer om DESI, Digital Economy and Society Index, 2018
Landprofiler på nationella språk och engelska:
Danmark | Finland | Norge | Sverige
Utforska DESI med "Digital Scorebord" - visualiseringar av data
 

 

[1] För Island, som inte heller är EU-medlem, är den senaste landrapporten från 2015.
[2] IKT står för informations- och kommunikationsteknik.

Mer om Digital Economy and Society Index: DESI 2018 baserar sig på data främst från 2017. Indexet kombinerar mer än 30 indikatorer och använder ett viktningssystem för att rangordna länderna efter deras digitala resultat. Detaljerade resultat för de indikatorer som ingår i de olika områdena presenteras i landprofilerna för respektive land. För mer information om metoden, se DESI Fact Sheet.

 

---

EVA HARRIE

NYHET