Norden toppar digitalt EU-index 2017

| 9 mars 2017

Danmark, Finland och Sverige är Europas mest högpresterande länder i digitalisering enligt EU-kommissionens index för 2017. Norge ingår inte i sammanställningen, men ligger på samma nivå som sina nordiska grannländer.

EU-kommissionens årliga index DESI visar medlemsländernas utveckling mot en digitala ekonomi och digitalt samhälle. Det är ett verktyg för att utvärdera hur långt länderna har kommit i förhållande till den digitala agendan för Europa.

Varje land utvärderas på fem områden:

  • Uppkoppling som visar hur spridd, snabb och prismässigt överkomlig tillgången till bredband är
  • Humankapital, eller internetkompetens, som innefattar andel nätanvändare bland medborgarna, grundläggande digitala färdigheter och andel IKT-specialister
  • Användning av internet som handlar om privatpersoners aktiviteter på nätet, som nyhetsläsning och inköp
  • Integrering av digital teknik i näringslivet, till exempel e-fakturor och molnbaserade tjänster
  • Digitala offentliga tjänster som handlar om e-förvaltning.

Indexet kombinerar mer än 30 indikatorer och använder ett viktningssystem för att rangordna länderna efter deras digitala resultat.

Norden bäst på tre av fem områden
Danmark, Finland och Sverige hamnar på första, andra och tredje plats i indexet, med Nederländerna tätt efter på fjärde plats. Tillsammans med Luxemburg, Belgien, Storbritannien, Irland och Estland räknas de till gruppen högpresterande länder.

Sammanställningen nedan visar de nordiska ländernas placering totalt och för de fem olika dimensionerna. Danmark är bäst i EU på företagens integrering av digital teknik samt befolkningens användning av internet, där Sverige är nästbäst. Finland rankas etta när det gäller humankapital/
internetkompetens och tvåa när det gäller användning av digitala offentliga tjänster i samhället (olika e-tjänster).

DESI Index: De nordiska ländernas position på listan över 28 EU-länder

Källa: DESI 2017 (Europakommissionen).

Norge och Island som står utanför EU ingår inte i sammanställningen. Men en norsk landrapport visar att Norge får lika höga poäng som sina grannländer och  hade kommit tvåa efter Danmark (och etta på internetanvändning) om man varit med på listan.De senaste talen för Island är för 2015.

 

Europeiska kommissionens pressmeddelande 2017.03.03
Mer om DESI2017
Landprofiler för EU28 plus Norge och Island

 

Mer om Digital Economy and Society Index: DESI 2017 baserar sig på data främst från 2016. Detaljerade resultat för de indikatorer som ingår i de olika områdena presenteras i landprofilerna för respektive land. För mer information om metoden, se DESI Fact Sheet.

 

AV: EVA HARRIE