Karta: Freedom of the press worldwide 2021

Norden fortsatt bäst på pressfrihet – men globalt är bilden dyster

NYHET | 28 april 2021

Bild: Reportrar utan gränsers karta över pressfriheten i världen 2021 (vitt=bra situation)

Även i år toppar Norden listan över pressfriheten i världen. Men i sju av tio länder i världen blockeras den fria journalistiken, ett läge som förvärrats av coronapandemin.

Reportrar utan gränser har publicerat sitt årliga index över situationen för pressfriheten i 180 länder. Resultaten visar att hoten mot den fria och oberoende journalistiken ökar.

Norden i topp

Bäst går det för pressfriheten i Norden. Norge ligger etta för femte året i rad, följt av Finland, Sverige och Danmark. Sverige har klättrat ett steg till tredje plats och passerat Danmark som halkat ner till fjärde plats. Island är nummer 16 på listan och hamnar i kategorin ”tillfredställande”.

”Årets pressfrihetsindex bekräftar därför återigen tydligt framgången med den ’nordiska modellen’ när det gäller att upprätthålla pressfrihet”, skriver Reportrar utan gränser i sin analys.  

Det positiva resultatet till trots uppmärksammar landrapporterna även problem. Exempelvis nämns att norska medier under året påtalat bristande tillgång till statlig information om pandemin och för  Finland nämns desinformation och hot mot journalister på sociala plattformar.

Läget ”bra” enbart i 12 länder

Antalet länder där pressfriheten anses ”bra” har minskat från 14 till 12 länder. Detta efter att Tyskland och Estland fallit ur toppkategorin för att i stället klassas som ”tillfredsställande”. Att Tyskland (nu på plats 13) tappar i rankningen beror på att dussintals journalister attackerades av anhängare till extremist- och konspirationsteorigrupper i samband med demonstrationer mot landets corona-restriktioner under 2020.

Europa säkraste regionen – men läget förvärras

Europa är en av världens säkraste regioner för journalister, men även här växer hoten mot pressfriheten. Under 2020 ökade antalet angrepp och godtyckliga ingripanden mot journalister i tio europeiska länder –  från länder som Tyskland (plats 13) och Frankrike (34) där situationen ändå anses ”tillfredställande” till länder som Ungern (92) och Serbien (93) med en ”problematisk” situation för pressfriheten.

Fri journalistik blockeras i 132 länder

Samtidigt blockeras den oberoende journalistiken i 132 länder (motsvarande över 70 procent).  I 73 länder är den helt blockerad eller hårt hindrad och i 59 länder har den begränsats. I flera fall har pandemin utnyttjats som skäl för att hindra journalisters tillgång till informationskällor och möjligheter att rapportera i fält.

De växande begränsningarna för mediefriheten understryks av årets demokratirapport från Varieties of Democracy Institute (V-Dem) vid Göteborgs universitet. Enligt V-Dems Democracy Report 2021 införde två tredjedelar av alla länder begränsningar för press- och mediefriheten under 2020. V-Dem, som följer utvecklingen av demokrati och demokratisering i världen, har världens största datamaterial om demokrati vad gäller mänskliga rättigheter, medborgerliga friheter, media och politiska institutioner och inkluderar över 200 länder.

Läs mer:

 

Om pressfrihetsindexet

Reportrar utan gränser sätter varje år betyg på 180 länder efter sju kriterier, som mediemångfald, självcensur, yttrande- och presslagstiftning och säkerhet för journalister med flera. Indexet, som startade 2002, sammanställs med hjälp av journalister, forskare, jurister och människorättsaktivister. Klassificeringen av situationen för pressfriheten är femskalig: bra, tillfredsställande, problematisk, allvarlig, och mycket allvarlig. Mer information om mätning och metod.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET