Norden – Europas mest digitala region

| 3 september 2019

Norden toppar EU-kommissionens digitala index för 2019. Finland ligger etta, Sverige tvåa och Danmark fyra. Norge ingår inte i rankningen eftersom man inte är med i EU, men ligger på samma nivå som övriga Norden.

De nordiska länderna är i framkant i den digitala utvecklingen. Det visar indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI), som är EU-kommissionens verktyg för att följa medlemsländernas digitala utveckling.

Varje land utvärderas på fem områden:

  • Konnektivitet som handlar om tillgång till och användning av bredband (fast, mobilt, snabbt och ultrasnabbt).
  • Humankapital som visar hur kunniga invånarna är på internet, samt andelen IKT-specialister bland yrkesverksamma.
  • Användning av internet som visar andelen invånare som är på nätet och vad de tar del av (nyheter, musik, sociala medier, osv).
  • Integrering av digital teknik i näringslivet, som omfattar e-handel, molntjänster, stordata, med mera.
  • Digitala offentliga tjänster som handlar om e-förvaltningstjänster, e-recept, öppna data, med mera.

Indexet kombinerar 34 indikatorer och använder ett viktningssystem för att rangordna länderna efter deras digitala resultat.

Norden bäst på fyra av fem områden
Finland och Sverige intar första och andra plats i det totala indexet. Danmark hamnar på fjärde plats, efter Nederländerna. Dessutom leder Norden inom fyra av fem delområden: Danmark är bäst i EU på konnektivitet (bredband) och användning av internet, medan Finland är bäst på humankapital och digitala offentliga tjänster (se nedan).

DESI Index 2019: De nordiska EU-medlemmarnas rankning bland 28 EU-länder


Källa: DESI Index 2019 (Europeiska kommissionen)

Norge som står utanför EU ingår inte i rankningen. Men enligt den norska landrapporten är Norge på samma höga nivå som sina grannländer och hade kommit på femte plats totalt om man varit med på listan.[1]

 

Läs mer om DESI, Digital Economy and Society Index, 2019
Landrapporter: Danmark | Finland | Norge | Sverige   
Utforska DESI med Digital Scorebord – visualiseringar av data

 

[1] För Island, som inte heller är EU-medlem, är den senaste landrapporten från 2015.

 

Mer om Digital Economy and Society Index 2019: DESI 2019 baserar sig på data främst från 2018. Resultaten från DESI rapporteras dels i tematiska kapitel som omfattar analyser på EU-nivå, dels i landrapporter. De senare innehåller detaljerade resultat för de indikatorer som ingår i de olika områdena, en genomgång av aktuell politik (digitaliseringsstrategier och handlingsplaner) samt bästa praxis. För mer information om metoden, se DESI Fact Sheet 2019.

 

---

EVA HARRIE