NYHET | 29 jun 2016

Norden blir mer mobilt - Finland i topp

Island har flest IPTV-abonnemang per invånare, Sverige är störst på snabbt bredband och Finland är i topp på mobila tjänster. Samtidigt ökar mobildata starkt i hela Norden. Det visar en rapport från de nordiska telekommyndigheterna.

Den årliga nordisk-baltiska rapporten om utvecklingen på telekomområdet, som sammanställs av de nationella regleringsmyndigheterna, visar på både likheter och skillnader mellan länderna. Jämförelserna nedan omfattar de fem nordiska länderna.

Fler samtalsminuter i mobilen
Tillväxten i antalet mobilabonnemang har stannat av. Samtidigt pratar nordborna mer och mer i sina mobiltelefoner, med undantag för Finland, och även antalet MMS-meddelanden ökar (i alla länder). För SMS-trafiken är det motsatt utveckling, den minskar i alla länder utom Norge.

Finland har fortfarande flest mobilabonnemang per invånare. Däremot är det svenskar som talar fler minuter i mobilen än sina grannar och som, tillsammans med danskar och norrmän, är betydligt flitigare på att skicka SMS och MMS än både finländare och islänningar.

Mobildata ökar stort i alla länder
Datatrafiken i de mobila nätverken ökar kraftigt i alla länder. Från 2014 till 2015 växte den totala mobila datavolymen i Norden med över 60 procent, mest i Finland och minst i Sverige. Sett till konsumtionen använder finländarna 2,5 gånger så mycket data per invånare och månad som svenskarna på andra plats (10 respektive 4 Gigabyte).

Uppåt för både mobilt och fast bredband
Bredband är vanligt i Norden och tillgången till både mobilt och fast bredband fortsätter att öka. Finland har nästan 70 bredbandsabonnemang per 100 invånare (fasta plus mobila) vilket placerar landet på första plats. Räknas enbart mobilt bredband ligger Finland långt före sina grannländer.

För fast bredband är Danmark störst med en penetration på över 40 procent, medan Finland ligger lägst. När det gäller snabbt bredband (100 Mbit/s) är det framför allt Sverige som drar ifrån, även om efterfrågan på större kapacitet i näten växer i alla länder. Det senare förklaras med en allt större konsumtion av rörlig bild.

IP-TV störst på Island
Rapporten redovisar också tillgången till IPTV, kabel-tv och satellit-tv. IPTV är vanligast på Island som inte har kabel-tv. Mer än en fjärdedel av alla islänningar har ett IPTV-abonnemang, jämfört med en knapp tiondel av befolkningen i övriga Norden. Kabel-tv är störst i Danmark tätt följt av Finland och Sverige, medan Norge har större satellitpenetration än övriga nordiska länder. 

 

Mer statistik och information:

Pressmeddelanden från nationella myndigheter:

Om rapporten: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries innehåller data för de fem nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen. Rapporten, som utarbetas årligen av regleringsmyndigheterna på telekområdet i de åtta länderna, visar på utvecklingen till och med 2015. Statistiken finns även tillgänglig i en gemensam databas som startades 2007 (de baltiska länderna ingår sedan 2013).

 

AV: EVA HARRIE