NYHET | 19 aug 2014

Norden blir mer mobilt

Mobil datatrafik ökar kraftigt i hela Norden. Men det finns skillnader mellan länderna vad gäller tillgång och bruk av tjänster för telekommunikation. Finland har flest abonnemang på mobila datatjänster per invånare, Danmark är störst på fast bredband och Sverige är i topp vad gäller snabbt bredband. Det visar jämförande marknadsdata som sammanställts av nordiska telekommyndigheter.

Internet och mobiltelefoni har en stark utbredning i hela Norden och intresset är stort för mobila tjänster. I alla länder är tillväxten i datatrafik i mobila nätverk per abonnemang 50 procent eller mer under år 2013 (inklusive både mobiltelefon och mobilt bredband). Samtidigt minskar de traditionella tjänsterna, som tillgång till fast telefoni. Även användningen av sms minskar, vilket förklaras av tillgången till Skype, Messenger och liknande tjänster.

Det mobila Finland

Störst genomslag har de mobila tjänsterna i Finland som har det högsta antalet mobila abonnemang (bredband och telefon) per invånare. Finländarna pratar också mest i mobiltelefon mätt i antal samtalsminuter per abonnemang. Finland ligger även i topp vad gäller dataförbrukning i mobila nätverk och har den största tillväxten, tätt följt av Sverige. Däremot är användningen av telefoni- och dataöverföringstjänster i det fasta nätet inte lika vanligt i Finland som i övriga nordiska länder.

Önskas: Snabbare bredband

Utbredningen av fast bredband är störst i Danmark, följt av Norge och Island. Antalet fasta bredbandsabonnemang växer, men som högst med bara några få procent. Istället går utvecklingen mot en större efterfrågan på mer kapacitet i alla de nordiska länderna. I framför allt Sverige finns ett intresse för mycket snabba bredband (100 Mbit/s). Där finns betydligt fler abonnemang per capita än i grannländerna, även om Finland också har en stor tillväxt i antal snabba abonnemang.

IP-tv störst på Island

Rapporten innehåller också en översikt av IP-tv och betal-tv. Vad gäller antal IP-tv-abonnemang per capita ligger Island långt före övriga Norden med ett genomsnitt på 26 av 100 invånare som har IP-tv jämfört med 6-7 av 100 i övriga nordiska länder. Översikten över antal betal-tv-abonnemang i Sverige, Danmark och Norge visar en stabil kurva under de senaste fem åren. Även storleksordning mellan länderna ligger fast: Sverige har flest abonnemang (54 av 100 invånare år 2013), sedan följer Danmark (50 per 100 invånare) och Norge (43 abonnemang per 100 invånare).

 

Nordisk statistik:

Portalen Nordic Telecommunications Market
Report: Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2013 (PDF)

Nordic telecom markets 2013 – Links to Nordic national reports and databases (från Nordicoms statistikdatabas, excel-fil)

Pressmeddelanden från nationella myndigheter:

PTS: Flest snabba bredbandsabonnemang i Sverige [2014-06-26]

Post- og teletilsynet: Sterk vekst i mobildata i Norden [2014-06-26]

Kommunikationsverket: Finland fortfarande ett toppland med tanke på mobiltjänster [2014-06-03]

Om rapporten: Telecommunication Markets in the Nordic Countries innehåller data för de fem nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen. Rapporten, som utarbetas årligen av telekommunikationsmyndigheterna i de nordiska och baltiska länderna, visar på utvecklingen till och med 2013. Statistiken presenteras i en gemensam databas och i rapporten som finns att ladda ned (pdf) via statistikportalen på webben.

AV: EVA HARRIE