Graf: DESI Index 2020 (Europeiska kommissionen)

Norden bäst i EU på digitalisering

NYHET | 26 juni 2020

Finland, Sverige och Danmark toppar EU:s digitala index 2020. Norge är på samma nivå, men finns inte med på listan eftersom landet inte är med i EU.

Norden högpresterar på det digitala området. Det visar DESI 2020, EU-kommissionens årliga index som följer EU-ländernas utveckling mot digital ekonomi och digitalt samhälle.  

Baserat på 37 indikatorer mäter DESI utvecklingen inom fem områden:

  • Konnektivitet: tillgång till och användning av bredband
  • Humankapital: digital kompetens i befolkningen och bland yrkesverksamma
  • Användning av internet i befolkningen
  • Integrering av digital teknik i näringslivet (e-handel, molntjänster, stordata)
  • Digitala offentliga tjänster (e-förvaltning, e-recept, öppna data)

Norden leder på tre av fem områden
Finland, Sverige och Danmark intar första till tredje plats i indexet. Tillsammans med Nederländerna på fjärde plats utgör Norden ett toppkluster som följs av Malta, Irland och Estland. Längst ned i indexet hamnar Grekland och Bulgarien.

De nordiska EU-länderna leder också inom tre av fem delområden: Danmark är bäst i EU på bredband (konnektivitet), medan Finland har högst digital kompetens (humankapital) och internetanvändning. Sverige kommer på andra plats vad gäller bredband, digital kompetens och internetanvändning (se matris nedan).

DESI Index 2020: De nordiska EU-medlemmarnas rankning bland 28 EU-länder


Källa: DESI Index 2020 (Europeiska kommissionen)

Norge platsar som trea
Den norska landrapporten visar att Norge skulle hamnat på tredje plats, före Danmark, om landet varit med på listan. Norge hade också tagit förstaplatsen vad gäller internetanvändning, och tillsammans med Danmark förstaplatsen för bredband (konnektivitet).

5G och digital kompetens viktiga i coronakrisens spår
Under covid-19-krisen har digital teknik – och medborgarnas användning av internet – haft stor betydelse, och i länderrapporterna berättas om strategier, verktyg och plattformar som använts för att hantera krisen.

Även för den ekonomiska återhämtningen efter krisen kommer det digitala att spela en nyckelroll. Här pekar EU-kommissionen på följande indikatorer som extra relevanta: 5G eller nät med hög kapacitet, digitala färdigheter, avancerad digital teknik för företag och digitala offentliga tjänster. På dessa indikatorer ligger Norden antingen mycket bra till eller är över EU-genomsnittet, visar de nordiska analyserna.

 

Läs mer om digitala styrkor och digitala utmaningar i respektive land:

DESI 2020 i Danmark
DESI 2020 i Finland
DESI 2020 i Sverige
DESI 2020 i Norge  |  Pressmeddelande 16.06.2020 på Regjeringen.no

Läs mer om DESI, Digital Economy and Society Index, 2020

Utforska DESI med Digital Scorebord – visualiseringar av data

 

Mer om Digital Economy and Society Index 2020: DESI 2020 baserar sig på data främst från 2019. Resultaten från DESI rapporteras dels i tematiska kapitel som omfattar analyser på EU-nivå, dels i landrapporter. De senare innehåller detaljerade resultat för de indikatorer som ingår i de olika områdena, en genomgång av aktuell politik (digitaliseringsstrategier och handlingsplaner) samt bästa praxis. För mer information om metoden, se DESI 2020 Questions & Answers.

 

---

EVA HARRIE

NYHET