Nordborna surfar snabbt och mobilt

NYHET | 29 juni 2018

Allt fler nordbor skaffar sig abonnemang på snabbt bredband. De surfar också mobilt i allt större utsträckning. Men det finns skillnader mellan länderna visar en rapport från de nordiska telekommyndigheterna.

Den årliga rapporten om elektronisk kommunikation i de nordiska och baltiska länderna sammanställs av de nationella regleringsmyndigheterna på området. Jämförelserna nedan omfattar de fem nordiska länderna.

Fast bredband: Fler snabba abonnemang
Tillgången till snabbt bredband via fiber ökar över hela Norden. Även antalet snabba abonnemang (100 Mbit/s) ökar i alla fem länderna. Flest snabba abonnemang per invånare har Sverige, följt av Island (26 per 100 invånare i Sverige och 20 per 100 på Island - jämfört med 13 per 100 invånare i Danmark, 10 i Finland och 9 i Norge).

Mobilt ökar – Finland drar ifrån
Den mobila datatrafiken fortsätter att växa kraftigt i Norden, men det är stora skillnader mellan länderna i hur mycket data man konsumerar. Finländare använder mer än tre gånger så mycket data per invånare och månad som danskar och svenskar på andra och tredje plats (24 Gigabyte jämfört med runt 7 Gigabyte), se figur nedan. En faktor som bidrar till den höga trafiken i Finland är att många väljer abonnemang med obegränsad datamängd.

Antal Gbyte som överförs i mobilnäten per person och månad i Norden 2010-2017

Källa: The Nordic Baltic Telecom Market 2017

Att Finland är det mest mobila landet i Norden bekräftas av att antalet abonnemang per invånare på mobilt bredband (enbart mobildata) nästan är dubbelt så högt som i Danmark som kommer tvåa (40 abonnemang per 100 invånare i Finland jämfört med 23 per 100 i Danmark).

Finland har också det högsta antalet mobilabonnemang (samtals- och datatjänster) per invånare totalt sett. Samtidigt ligger Finland i botten när det gäller abonnemang på fast bredband, där Danmark istället ligger bäst till.

IPTV störst på Island
Rapporten redovisar också tillgången till abonnemang på IPTV, kabel-tv och satellit-tv. IPTV är vanligast på Island som inte har kabel-tv. En dryg tredjedel av alla islänningar har ett IPTV-abonnemang, jämfört med en runt en tiondel av befolkningen i övriga Norden. Kabel-tv är störst i Finland, medan Norge har fler satellitabonnemang än övriga nordiska länder. Se tabell över betal-tv-abonnemang i Nordicoms databas (excel).

 

Läs mer:
Nordic Telecommunications Market – rapport och databas
Alla tidigare rapporter finns hos finska Kommunikationsverket
Nationella telekomrapporter och databaser 2017 (PDF med länkar, från Nordicoms databas)

Pressmeddelanden från nationella myndigheter (2018-06-20):
Viestintävirasto: Suomen mobiilidominanssi jatkuu - kiinteän laajakaistan yhteyksien tilanne heikompi
Kommunikationsverket: Finlands mobildominans fortsätter - för fast bredband är det sämre
Nkom: Fortsatt stor vekst for fiberbredbånd i de nordiske og baltiske landene
PTS: Fler har tillgång till fiber i Sverige än i grannländerna

 

Om rapporten: Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2017 innehåller data för de fem nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen. Rapporten, som utarbetas årligen av regleringsmyndigheterna på telekomområdet i de åtta länderna, visar på utvecklingen till och med 2017. Statistiken finns även tillgänglig i en gemensam databas som startades 2007 (de baltiska länderna ingår sedan 2013).

 


Läs även: Norden toppar digitalt EU-index 2018
De nordiska länderna lyckas bra med digitaliseringsarbetet. Det visar det årliga indexet DESI som mäter EU-ländernas utveckling vad gäller infrastruktur för bredband, internetkompetens, internetanvändning, näringslivets användning av digital teknik samt användningen av offentliga digitala tjänster.
I landrapporterna beskrivs också nationella strategier för den digitala utvecklingen.

---

EVA HARRIE

 

 

NYHET