Nedgång på den finska mediemarknaden

NYHET | 25 november 2014

Värdet av mediemarknaden i Finland minskar. Nedgången 2012-2013 var cirka tre procent eller 150 miljoner Euro. Alla mediesektorer, med undantag för television och internetreklam, sjönk under året. Det visar Finska Statistikcentralens beräkningar av värdet på den finska massmediemarknaden.

Dagspress och videoinspelningar visar de största nedgångarna med minus 9 respektive 11 procent. Television ökade med 2 procent och internet (reklamsiffror) ökade med 7 procent.

De tryckta mediernas andel av den finska mediemarknaden har minskat med nästan 15 procentenheter, från 75 till 60 procent, från millennieskiftet, medan de elektroniska medierna – tv, radio och internetreklam – har ökat sin andel från 18 till 33 procent under samma period. Inspelningsmedierna – fonogram, video, bio – har legat på ungefär samma nivå, 6-8 procent. (Tidningar, böcker och fonogram inkluderar även digital försäljning.)

Läs mer och ta del av statistiken

 

Om statistiken: Tryckta medier/förlagsverksamhet omfattar betalda tidningar, gratistidningar, tidskrifter, böcker och direktreklam. Elektroniska medier omfattar television, radio och internetreklam, medan fonogram, video och biografer inkluderas i gruppen inspelningsmeder. Kalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå.

 

AV: EVA HARRIE

NYHET