Seminarium | Norden | 19 apr 2016

Näthat i Sverige och Finland – ett hot mot yttrandefriheten?

Hur kan vi värna om yttrandefriheten i vårt nordiska samhälle? Och hur ser situationen ut i de nordiska länderna? Det diskuteras på ett seminarium i Stockholm måndag 9 maj. Arrangörer är Finlands ambassad, Norden i fokus, Finlandsinstitutet och Publicistklubben.

År 1766 infördes en unik förordning som tryggade yttrande- och tryckfriheten i det gemensamma svensk-finska riket. Idag, 250 år senare, har hot och hat på nätet blivit ett allt större problem. Journalister och skribenter som blir utsatta för hatkampanjer i sociala medier och kommentarsfält börjar idka självcensur för att skydda sig.

Hur kan vi värna om yttrandefriheten, en grundsten i vårt öppna nordiska samhälle? Var går gränsen mellan olaga hot och rätten att yttra sig? Hur ser situationen ut i de nordiska länderna? Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att komma åt problemet? Välkommen till ett seminarium där vi fördjupar oss i dessa frågor.

På programmet: Ragnhild Mølster, Nordicom, berättar om hot mot journalister i Skandinavien och Jessikka Aro, grävande journalist på Yle, om erfarenheter av näthat. Därefter följer en diskussion med Nils Funcke, grundlagsexpert, Erja Yläjärvi (Helsingin Sanomat), Eva Burman (Eskilstuna-Kuriren), Eric Erfors, (Expressen) och Jessikka Aro (Yle).

Tid: Måndag 9 maj 2016 kl. 17.30–19.00. Seminariet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan (senast 8 maj).

Läs mer och anmäl digFinlandsinstitutets webbsajt.

 

Lästips om näthat från Nordicom (open access)

Nordicom-Information 3-4/2015
Tema: Hets och hat online

Den digitala utvecklingen har inneburit enorma möjligheter att sprida budskap, kommunicera och bilda opinion. Men det finns också en baksida. Fokus i detta nummer är  journalisterna och deras utsatthet, men det handlar också om bloggare, forskare och allmänhetens syn på och utsatthet för hets och hat. (Red. Ingela Wadbring & Ragnhild Mølster)

 

AV: EVA HARRIE