Några resultat från Mediebarometern 2016

Mediebarometern 2016 visar att användningen av medier på internet fortfarande ökar. Vi tillbringade till exempel mer tid på både sociala medier och rörlig bild på internet år 2016 jämfört med år 2015. Men trots framgången för den digitala tekniken är det viktigt att understryka att teknikskiften inte medför att användningen av traditionella medier är på väg ner. Traditionell radio och tv är alltjämt de största medierna.
Nyhet
 | 15 maj 2017

Nordicom-Sveriges Mediebarometer studerar medieanvändningen i Sverige, och visar varje år hur stor andel av Sveriges befolkning som tar del av ett antal enskilda medier en genomsnittlig dag. Här nedan presenteras några aktuella resultat.

Stabilt radiolyssnande

Andelen radiolyssnare minskade något i början av 2000-talet men nedgången i lyssnarandelar har stagnerat under senare år. 68 procent lyssnar på radio på någon plattform, 9 procent lyssnar på webb-/poddradio. Räckvidden är 15 procent bland dem mellan 25 och 44 år. 

Fler lyssnar till musik via mobilen

Olika teknikskiften bland musiklyssnare märks tydligt i Mediebarometern. Men musiklyssnandet är stabilt. Andelen som använder mobiltelefonen för musiklyssnande ökar från 20 procent 2015 till 30 procent 2016. Närmare 70 procent av ungdomarna lyssnar på musik i mobilen en genomsnittlig dag.

Webb-tv ökar

Den totala användningen av rörlig bild via tv är stabil över tid, men plattformarna som används för att titta har förändrats. Mediebarometern 2016 visar att 81 procent tittar på tv på någon plattform, 65 procent tittar på vanlig tv och 30 procent tittar på webb-tv.  Bland ungdomarna tittar 55 procent på webb-tv en vanlig dag och 45 procent tittar på traditionell tv.

Även om allt färre ser på vanlig tv är inte mobilen den självklara skärmen för webb-tv. 6 procent ser på webb-tv via en mobiltelefon. Bland ungdomarna är andelen 13 procent.  

Videoklipp via mobilen ökar sakta

17 procent tittar på videoklipp via den smarta telefonen 2016. År 2015 var andelen 15 procent. Andelarna är höga bland barn, 39 procent och bland ungdomar, 43 procent.

Färre läser dagstidningar på papper

Omkring två tredjedelar av befolkningen läser en dagstidning en genomsnittlig dag. 46 procent läser dagstidningen på papper och 25 procent läser digitalt. Personer mellan 24 och 44 år läser tidningen online i högre utsträckning än andra grupper, de flesta av dem läser via mobilen, 25 procent.

Specialmagasinen är de mest populära tidskrifterna

Kvinnor och män tar del av denna typ av tidskrifter i lika stor utsträckning, vardera 22 procent. Veckotidningarna, som har äldst läsare, har tappat läsare under senare år. 14 procent läser en veckotidning en genomsnittlig dag. År 2004 var andelen 24 procent.

Bok på papper – mest stabil bland tryckta medier

30 procent läser en bok på papper en vanlig dag men bara 2 procent läser en e-bok och 4 procent tar del av en ljudbok.

Sociala medier fortsätter att öka

62 procent använder sociala medier en vanlig dag. Det är en ökning med 10 procentenheter från år 2015. Framför allt är det ungdomar och unga vuxna som är flitiga användare. I åldersgruppen 15 till 24 år ägnar 94 procent omkring 2 timmar åt sociala medier en genomsnittlig dag.

Karin Hellingwerf

Områden :