Möt Maarit Jaakkola – ny medarbetare på Nordicom

NYHET | 29 september 2016

Nordicom välkomnar Maarit Jaakkola som ny kollega. Maarit ska bland annat vara redaktör för Nordicom-Information och ansvara för en årlig studie om mediernas innehåll. Med sig i bagaget har hon en bred erfarenhet som journalist, lärare och forskare i Finland.

Maarit Jaakkola började på Nordicom i september, men har under ett år varit knuten till Nordicom som korrespondent. Då har hon bidragit med idéer och uppslag om finsk forskning till Nordicom-Information och skrivit nyheter om medieutvecklingen i Finland till nyhetsbrevet Medietrender i Norden.

Nu ser Maarit fram emot en rad nya uppgifter på Nordicom, med kontoret i Göteborg som bas.

Brinner för journalistik och pedagogik
Intresset för journalistik och pedagogik går igen i Maarits hela yrkesbana. Hon kommer närmast från en tjänst på Tammerfors universitet, där hon jobbat som journalistlärare och forskare sedan 2006. Där höll hon kurser i journalistik och ansvarade för praktiksamordning samt övningsredaktionen. Maarits specialområden är journalistiskt berättande, webbjournalistik och sociala medier samt journalisters professionalism.

I botten är Maarit utbildad journalist och har arbetat för Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat och Finska notisbyrån STT, men hon har också varit lärare på gymnasieskolor med fokus på medieundervisning och mediepedagogik. Vidare har hon fortbildat lärare i mediepedagogik och grundat ett nätverk där ungdomar kunde lära vuxna (lärare, föräldrar, med flera) om vad som pågår i deras digitala värld.

Doktor i kulturjournalistik - efter viss dramatik
För Maarit handlar förstås även forskningen om journalistik och pedagogik. Hennes teoretiska fokus ligger på journalistiska kulturer samt journalistikens professionalisering och specialisering. Framöver vill hon gärna utveckla sin forskning inom framför allt mediepedagogik och sociala medier.

År 2015 disputerade hon med en avhandling om kulturjournalistik i Finland. En akut sjukhusvistelse dagen innan höll dock på att stoppa det hela, men med en viss finsk sisu tog hon sig igenom hela disputationen över videolänk från en dator i ett förrådsrum.

Vill lyfta aktuella branschfrågor i Nordicom-Information
Maarit ser fram emot att fördjupa sig i arbetet med Nordicom-Information, en tematisk tidskrift med ambitionen att vara en mötesplats för nordiska forskare, mediebranschen och politiken. Hon blir samredaktör med Ragnhild Mølster på Nordicom-Norge.

Nordicom-Information är en utmärkt plattform för tidsaktuella debatter mellan forskare i olika medierelaterade ämnen, journalister och andra medieprofessionella, beslutsfattare och publiken. Det gäller att känna av och fånga vad som är relevant vid varje tillfälle, säger Maarit.

Nästa nummer om storytelling är nästan klart, och en av Maarits första arbetsuppgifter blir att se till att alla texter blir en sammanhållen tidskrift. Och många idéer lär finnas till kommande nummer.

Ska undersöka mediernas innehåll
Nordicom har fått i uppdrag att följa hur innehållet i de svenska medierna ser ut över tid. Uppdraget kommer från MPRT, Myndigheten för press, radio och tv, och är en utveckling av tidigare utbudsstudier från Granskningsnämnden. Maarit ansvarar för undersökningen som ska analysera innehållet i tv och radio samt ett antal dagstidningar.

– Utbudsstudien för MPRT kommer att vara mindre detaljerad än tidigare, samtidigt som den blir mer omfattande vad gäller mediemarknaden. Mer vikt ska läggas på analyser, berättar Maarit som drar igång arbetet redan i höst. Den första rapporten är planerad innan sommaren.

Stärker den nordiska kompetensen
Med finska som modersmål bidrar Maarit till att den nordiska kompetensen förstärks på kontoret i Göteborg. Men hon talar och skriver också utmärkt svenska, behärskar engelska och tyska samt kan lite franska och ryska.

– Nordiskt samarbete ligger mig varmt om hjärtat – till exempel gick min första resa utomlands utan föräldrar till Reykjavik när jag var 13 år – och jag tycker att det är särskilt viktigt med riktade insatser mot Finland, som annars står lite utanför på grund av språket.

 

Besök Maarits webbsida

Maarits avhandling finner du bland annat via Nordicoms databas:
The contested autonomy of arts and journalism: Change and continuity in the dual professionalism of cultural journalism
 

 

AV: EVA HARRIE