NYHET | 13 apr 2017

Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

För att öka förståelsen mellan journalister och forskares arbetssätt har Nordens välfärdscentrum tagit fram publikationen Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna. Syftet är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserad och nyanserad. 

Journalist och forskare är två yrkesgrupper som i grunden har samma uppgift: att ta reda på och förmedla fakta. Journalister vill belysa och förklara skeenden på ett lättförståeligt sätt med en tydlig nyhetsvinkling och ofta en snäv deadline. Forskare däremot tar fram faktabaserad och fördjupad kunskap, som inte nödvändigtvis ger korta och entydiga svar.

Många gånger kan det uppstå en krock när dessa infallsvinklar möts. Om temat dessutom är kontroversiellt och känsloväckande, som alkohol och droger, ökar risken för missförstånd.

I publikationen Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna har Nordens välfärdscenter tagit fram tips till den som intervjuar eller ska intervjuas, med syfte att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserad och nyanserad.

Nordisk seminarieturné
Publikationen är baserad på diskussioner under Nordens välfärdscenters seminarieturné ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna”, samt ett samarbete med en nordisk arbetsgrupp. Seminarieturnén besökte under 2015–2016 de nordiska länderna i syfte att tillsammans med Nordens främsta experter diskutera alkohol- och drograpporteringen i medierna och hur journalister, forskare och övriga experter kan bli bättre på att kommunicera med varandra.

Genom publikationens olika kapitel ges tips till både journalister och forskare för att underlätta kommunikationen. Ett kapitel består av exempel på termer som kan vara problematiska vid rapporteringen gällande olika missbruk. Ett annat omfattar en ordlista som kan vara till hjälp när man ska ta del av forskningsresultat.

Bild: Nordens välfärdscenters publikation Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

 

Publikationen, som har utkommit på alla nordiska språk, riktar sig i första hand till journalistikstuderande och forskare som inleder sin karriär men också till övriga experter inom alkohol- och drogområdet.

Publikationen går att beställa eller ladda ner avgiftsfritt här. 

 

Om Nordens välfärdscentrum
Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsoområdet. Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. 

 

---

MIA JONSSON LINDELL