NYHETSBREV | 28 mar 2019

Medietrender i Norden – årets första nummer

Det digitala skiftet påverkar medievanor och mediemarknad – och
både skapar och överbrygger klyftor i samhället, visar ny forskning. Effekterna av den digitala utvecklingen går som en tråd genom årets första nordiska nyhetsbrev.

Medietrender i Norden 1-2019 (pdf) tar upp aktuella rapporter och forskningsresultat med fokus på Norden. Här nedan är några exempel på innehållet:

Strömningstjänsterna fortsätter att växa. Under 2018 var strömmat innehåll den enda mediekategorin som ökade i Danmark, alla andra mediekategorier gick tillbaka. Det visar två danska studier.

 Traditionella medieplattformar som radio, tablålagd tv och pappers-tidningar tappar publik, medan deras strömmade och digitala versioner ökar. Det framkommer i de första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer-studie.

På Grönland ökar användningen av internet och datatrafiken, men det finns fortfarande stora geografiska skillnader. Grönlands universitet har kartlagt det grönländska medielandskapet.

Barnens mediebruk är i fokus i medienorges senaste nyhetsbrev. Vad betyder det för barns medievanor när nästan alla barn 10-11 år – och nästan hälften av barnen 6-9 år – har en egen smarttelefon?

Musikindustrin påverkas av de digitala medievanorna. Ökad användning av globala strömningstjänster gör att norsk musik tappar försäljningsandelar, enligt en utredning om digitaliseringens effekter på musikbranschen i Norge.

På Island har webbmediernas andel av medieintäkterna fyrfaldigats sedan toppåren 2006-2007. Under samma period har dagspressen tappat hälften av sina intäkter. Även i Danmark tappar de tryckta medierna intäkter. Och i Sverige är över hälften av reklaminvesteringarna digitala.

Samtidigt kan digital källkritik vara svårt. Nio av tio svenska tonåringar kan inte skilja nyheter från reklam i en av Sveriges mest lästa dagstidningar på nätet, enligt en studie i Nordicom Review.

Digitaliseringen förändrar även hur vi kommunicerar, men betyder digitalt nödvändigtvis bättre förståelse? I boken Digital Media Inequalities undersöker forskare från hela Europa nya ojämlikheter i spåren av det digitala skiftet.

 

Läs mer:
Medietrender i Norden 1/2019 - i PDF-format
Medietrender i Norden 1/2019 - nyhetsrubriker med länkar till fulltext
 

Prenumerera/abonnere på nyhetsbrevet
Läs tidigare nordiska nyhetsbrev
The newsletter is available in English

 


Du missar väl inte våra rapporttips? Där länkar vi bland annat till årsrapporter om tv-tittande och radiolyssnande 2018 i de nordiska länderna (presentationer från de nationella mätinstituten), Nordisk Journalistcenters senaste nyhetsbrev om nyheter till barn och unga, och rapporter om jämställdhet i medierna från 17 EU-länder, däribland Finland och Sverige.
Se hela listan med rapporttips


 

EVA HARRIE