Medietrender i Norden – 2018 års sista nummer

Nyhetsbrev
 | 13 december 2018
Nordicoms senaste nyhetsbrev handlar om ungas nyhetskonsumtion i den digitala världen, om generationsklyftor i webbanvändningen och om ekonomin i mediebranschen – allt med fokus på Norden.

Barns och ungas nyhetskonsumtion varierar stort. En ny nordisk-baltisk forskningsantologi belyser vad medielandskapets förändringar betyder för hur barn och unga konsumerar nyheter.

Digital medieanvändning fortsätter öka, men än finns det klyftor mellan generationerna. Enligt en svensk undersökning föredrar majoriteten av de äldre medier i sin traditionella form, medan de yngre främst använder digitala medietjänster. Samtidigt visar en dansk studie att de äldre ökar sin närvaro på sociala medier.

Mediernas ekonomi påverkas kraftigt av digitaliseringen. Konkurrensen om reklamkronorna från de globala teknikjättarna ökar och i Norge går nu uppskattningsvis hälften, och i Sverige nästan två tredjedelar, av de digitala reklaminvesteringarna till aktörer som Google och Facebook.

Hårdast drabbad av den digitala konkurrensen är dagspressen. Nationella analyser av medieindustrins ekonomi i Finland, Norge och Sverige visar att dagspressen fortsatte tappa intäkter under 2017, medan det generellt gick bättre för tv och radio. Den största ökningen står försäljningen av internet-reklam för. På Island minskade intäkterna på reklammarknaden under 2017, men till skillnad från övriga Norden är tryckta tidningar fortfarande det viktigaste reklammediet.

Att nyhetsmedierna förlorar annonspengar betyder mindre pengar till journalistik och medieinnehåll. Frågan om vad som kan göras för att stödja kvalitetsjournalistiken i Norden diskuterades på ett expertmöte i november, arrangerat av Nordicom. 

Yttrandefrihet är en ständigt aktuell fråga. Nyhetsbrevets internationella utblick rapporterar om att friheten på internet minskar runt om i världen. Island och Estland är dock exempel på länder där nätfriheten fungerar som bäst.

Under övrigt nytt från Nordicom presenteras den senaste årsboken från Clearinghuset med titeln Digital Parenting, ett nytt nummer av Nordicom Review samt det allra sista numret av Nordicom-Information som har temat Nordiska gemenskaper.

Eva Harrie

Områden :