Medietrender i Finland – fem nya artiklar

| 16 juni 2020

Läs fem nya analyser om Finlands medier. Om medieekonomi, mediekonsumtion, dagspress, tidskrifter, radio och television.

Finska statistikcentralen presenterar nu fem webbartiklar om medieutvecklingen, från finanskrisen 2008-2009 fram till 2019/2020.

Analyserna handlar om mediebranschens ekonomi i stort, och om medielandskapet, de största medieaktörerna och befolkningens mediekonsumtion inom respektive mediesektor – allt mot en bakgrund av den digitala utvecklingen.

All bakgrundsdata finns tillgänglig via länkar till mediestatistiktjänsten på nätet samt olika undersökningar.

Både artiklar och statistik publiceras på finska och engelska.

 

Gå till databasen (artiklarna finns längst ner under varje medieflik):
Finnish mass media statistics table service

Eller ladda ner artiklarna direkt (PDF):
1/2020 Mass media economy and consumption in the 2010s
2/2020 Newspapers’ revenue has declined during the 2010s drastically
3/2020 Magazine market’s difficult decade
4/2020 Radio and other audio media during the 2010s
5/2020 Television’s metamorphosis

 


Finska statistikcentralen ingår i Nordicoms statistiknätverk och bidrar med finsk data till Nordicoms nordiska mediestatistik.


 

EVA HARRIE