Medietilsynet lanserar metod för att följa medieutvecklingen

NYHET | 25 mars 2020

Den norska mediemyndigheten beskriver i sin senaste rapport mediemångfalden i Norge. Kartläggningen är första steget i en ny modell för att följa medieutvecklingen.

Omslag Medietilsynets mediemangfoldsrapportDen norska befolkningen har tillgång till ett brett utbud av medier och nyhetskällor. Det konstaterar Medietilsynet i en ny rapport som kartlägger marknaderna för tidningar, radio och tv i Norge.

Rapporten Mediemangfold i et avsenderperspektiv beskriver antalet medier på nationell, regional och lokal nivå samt ägarstrukturen på respektive marknad.

Andra förhållanden som undersöks är närvaron av nyhetsredaktioner i olika delar av Norge, könsfördelningen bland journalister och redaktörer samt befolkningens tillgång till bredband och annan infrastruktur.

En metod för att följa utvecklingen
Kartläggningen är det första steget i en ny metod för att mäta utvecklingen på mediemarknaden. Med utgångspunkt i de mediepolitiska målen om mediemångfald som en förutsättning för yttrandefrihet och demokrati, arbetar Medietilsynet med ett nytt mediemångfaldsräkenskap (mediemangfoldsregnskap) och att identifiera mätbara indikatorer för att följa medieutvecklingen.

Under året planeras fler rapporter om mediernas innehåll och medieanvändningen.

- De redaktörsstyrda journalistiska medierna är en viktig del av infrastrukturen för demokrati och yttrandefrihet. I en tid då dessa medier utmanas från många håll är det extra viktigt att noggrant följa utvecklingen inom mediemångfalden. Detta är därför en prioriterad uppgift för Medietilsynet, säger direktör Mari Velsand i ett pressmeddelande.

God avsändarmångfald, men sårbart på lokal nivå
Medietilsynets resultat pekar på en stark avsändarmångfald i Norge. Befolkningen har tillgång till ett stort utbud av medier på framför allt nationell och lokal nivå. På regional nivå är aktörerna få, vilket gör NRK:s regionala närvaro viktig. Tillgången till bredband är utbredd.  

Marknaderna för nationell tv och radio är stabila sett till antalet ägare och marknadsandelar. Samtidigt möter de norska aktörerna en stark och växande konkurrens från de globala strömningsaktörerna.

I tidnings- och lokalradiobranschen ökar ägarkoncentrationen. Allt fler tidningar och radiostationer samlas på färre och större ägare, vilket kan ha både negativa och positiva effekter på mångfalden – negativt om innehållet blir mer likartat och positivt om de mindre aktörerna kan få hjälp att klara digitaliseringen.

Den digitala övergången är krävande för mediebranschen, skriver Medietilsynet som oroar sig särskilt för de små aktörerna.

- Den lokala avsändarmångfalden är sårbar, och här blir det viktigt att följa utvecklingen noga, säger Mari Velsand på Medietilsynet.

Öppen databas om norska medier
Medietilsynet har även lanserat en öppen databas över norska medier, var de finns och vem som äger dem. I basen ingår nästan 300 tidningar, runt 400 lokalradiostationer, runt 30 nationella radiokanaler samt cirka 30 tv-kanaler.

 

Läs nyheterna på Medietilsynets webb:

25 februari 2020: Medietilsynet med nytt mediemangfoldsregnskap: Sterkt avsendermangfold, men krevende for de små aktørene

23 mars 2020: Ny mediedatabase fra Medietilsynet: Informasjon om norske medier på ett sted

 


UTBLICK NORDEN:
I Finland har en grupp forskare utvecklat en metod för att följa utvecklingen i den finska medie- och kommunikationspolitiken samt i medieindustrin. Modellen presenterades i en utredning 2018, och i mars 2020 publicerades en uppföljningsrapport som beskriver utvecklingen av medie- och kommunikationspolitiken med fokus på tre områden: mediernas ekonomi och affärsverksamheter, medborgarnas tillgång till medietjänster samt mediernas mångfald.
Läs mer om den finska forskningsrapporten här.


 

EVA HARRIE

NYHET