PUBLIKATIONER | 16 jun 2016

MedieSverige 2016

Aktuell statistik, inkluderande långa tidsserier, är nödvändig för att förstå hur medielandskapet ser ut idag och hur det har vuxit fram. Syftet med att ge ut MedieSverige är att samla in, bearbeta och presentera statistik om medieområdet, ofta i kombination med analyser av olika aspekter av mediemarknaden. MedieSverige 2016 är den tolfte utgåvan av Nordicoms regelbundet återkommande översikt av det svenska medielandskapet. 

Om det fanns ett överflöd av statistik om medier i skiftet 1980/1990-tal, innan internet var utbrett, så kan omfattningen av statistiken idag snarast karaktäriseras som överväldigande. Trots att mycket mediestatistik går att finna online – också på Nordicoms egen sajt – kan det vara svårt att skaffa sig en överblick. All statistik som florerar är heller inte tillförlitlig, vilket gör att det inte bara är sammanställningen av statistik som är viktig, utan också att statistiken är granskad och kommer från tillförlitliga källor.

De flesta av Nordicoms utgåvor av MedieSverige har förutom statistik också innehållit analyser av medielandskapet. I den här utgåvan har vi valt att enbart fokusera på statistiken. Aktuell statistik, inkluderande långa tidsserier, är nödvändig för att förstå hur medielandskapet ser ut idag och hur det har vuxit fram. Målsättningen är att ge läsaren lättillgänglig fakta om mediesituationen i Sverige i dag. Rapporten inleds med ett övergripande avsnitt som följs av böcker, dagstidningar, tidskrifter, radio och tv. 

MedieSverige 2016 är sammanställd av Ulrika Facht.

Rapporten kan beställas från Nordicom i tryckt version (150 kr + moms och porto) eller laddas ner kostnadsfritt som pdf här

Se även tidigare publikationer:

Från och med MedieSverige 2007 finns äldre utgåvor tillgängliga i pdf

 

AV: ULRIKA FACHT