PUBLIKATIONER | 3 jun 2015

Mediers känsla för kön

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.

I denna antologi undersöks hur vi skapar och formar det vi i dagligt tal kallar kön. Här redovisas studier kring Facebooks användning i Iran, om qeera begär och närhet i forskning på onlinespel, om maskulinitet i träningsbloggar och om hur genus skapas i digitalt musikbruk.

I studier av etablerade medier analyseras den musikaliska diskursen i talangrealities, hur unga kvinnor relaterar till en lesbisk tv-serie och hur affektiva bilder av kvinnors kroppar kan förstås.

Den betydelse så kallade vetenskapliga vändningar haft för den feministiska medieforskningen tas upp liksom hur ett intersektionellt angreppssätt ökar förståelsen för makt, identitet och representation.

Yvonne Hirdman och Madeleine Kleberg är redaktörer för Mediers känsla för kön och ytterligare ett antal forskare inom ämnet bidrar med artiklar inom sina särskilda forskningsinrikningar.

Beställ Mediers känsla för kön >>

 

AV: KARIN POULSEN