NYHET | 17 jun 2016

Mediernes udvikling i Danmark 2016

Den store, årlige rapport om danskernes mediebrug er netop udkommet. Du kan bl.a. læse om, hvordan unge og ældres forbrug af traditionelle medier bevæger sig i hver sin retning, mens de ældre kommer godt med på digitale medier. Avisernes læserflugt er indtil videre bremset, og radiolytningen er i fremgang. Det og flere resultater kan læses i Slots- og Kulturstyrelsens Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark 2016.
 

Det traditionelle tv-forbrug falder fortsat blandt unge. I forhold til 2014 faldt den daglige tv-sening for de 12-18-årige med 12 minutter. Fra 2010 til 2015 er tv seningen i denne aldersgruppe faldet med hele 71 minutter – eller hvad der svarer til 52 %. Tv-sening er til gengæld i højere grad blevet en social ting for de unge – altså noget de foretager sig sammen med andre fremfor alene.

Hos den ældre del af befolkningen, dvs. 71 år og ældre, steg tvseningen til gengæld med 10 minutter dagligt i forhold til 2014. I gennemsnit så danskerne dog stort set lige så meget tv som året før. 172 minutters tv om dagen i 2015 – 1 minut mindre end i 2014.

Radiolytning i fremgang

For første gang siden de nuværende målinger startede i 2008, kan der måles en fremgang i den traditionelle radiolytning. Mens lytningen i perioden 2008-2014 faldt med 15 minutter, så steg den for første gang fra 2014 til 2015 med cirka 4 minutter. Det skyldes, at radiolytningen er steget i den ældre del af befolkningen. For aldersgruppen 70 år og ældre er den steget med 18 minutter dagligt – svarende til 12,8 % i forhold til 2014.

Den største del af radiolytningen foregår stadig via FM-båndet, men andelen er faldende til fordel for internet og DAB. I 2015 foregik 26 % af den landsdækkende radiolytning på digitale platforme.

Læserflugten er bremset for landsdækkende dagblade

Udviklingen for de trykte dagblade i perioden 2010 til 2015 har været præget af en kontinuerlig tilbagegang i læsertallene, hvor dækningsgraden er faldet fra 58,6 % til 41,5 %. Fra 2014 til 2015 ses for første gang i mange år en tendens til en opbremsning i faldet. 2.034.000 danskere læste dagligt et dagblad i 2015 – en tilbagegang på 20.000 i forhold til 2014.

Fra 2010 til 2015 findes det største fald i de trykte dagblades dækning blandt de yngste læsere. Dagbladenes daglige dækning er i perioden faldet med 39 % blandt de 12-18-årige læsere. I samme periode er dækningen blandt de ældste læsere på 71 år eller derover faldet med kun 8,3 %.

Fakta

  • I 1994 udgjorde de medierelaterede forbrugsposter 5,5 % af husstandenes samlede forbrug. Dette tal er i 2014 steget til 11,9 %. For husstande med en husstandsindkomst under 150.000 kr. er andelen steget fra 7,5 % i 1994 til 19 % i 2014, mens den for husstande med en indkomst på 800.000 kr. og derover er steget fra 4,7 % til 10,4 %.
  • Andelen af danskere, der har brugt en smartphone inden for de seneste tre måneder, er steget fra 90 % i 2014 til 93 % i 2015. Selvom det i højere grad er de yngre, der benytter sig af smartphones, så er det de ældre, der fra perioden 2010 til 2015 har den største stigning.
  • Af den samlede befolkning var det 14,7 %, der streamede film, serier eller tv-programmer dagligt eller næsten dagligt i 2015 – en stigning fra 12,1 % i 2014.
  • Siden 2012, hvor public service-tv med en share på 34,7 % udgjorde den laveste andel af de 12-18-åriges tv-sening, har public service-tv øget sin share til 46 % i 2015. Når de 12-18-årige ser traditionelt tv, ser de altså i højere grad public service-tv end tidligere. For radio forholder det sig modsat, hvor public service-radio fra 2013 til 2015 er faldet fra at udgøre 59,1 % af lytningen i aldersgruppen til at udgøre 50,5 %.
  • 41,5 % af befolkningen læste hver dag i et trykt dagblad i 2015. Dette er et fald fra 42,5 % i 2014, men dog ikke så stort et fald som fra 2013, hvor 45 % læste et dagblad.

Læs hele rapporten: Mediernes udvikling i Danmark 2016

 

Om rapporteringen: Mediernes udvikling i Danmark 2016 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen under rådgivning fra et eksternt redaktionspanel bestående af syv mediefaglige forskere og brancherepræsentanter. Rapporten analyserer udviklingen og skaber overblik på tværs af medieplatformene tv, radio, aviser og webtrafik med uddybende analyser af forbruget på de omtalte platforme. Branche- og forbrugsanalysen gennemgår også husstandenes forbrug på de medierelaterede forbrugsposter samt annonceomsætningen – både den del, der bliver i Danmark, og den del, der går til udenlandske virksomheder.

 

AF: MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN