Mediemoms i Norden - en kartläggning (2016)

NYHET | 1 december 2016

Ett nytt förslag från EU-kommissionen öppnar upp för likvärdig moms för tryckta och digitala medier. Norge avskaffade momsen på digitala nyheter i mars 2016, men vad gäller i övriga Norden? Nordicom har kartlagt mervärdesskatterna för olika medier i de fem nordiska länderna.

I hela Norden stöds medier ekonomiskt genom lägre eller ingen momssats. Tryckta medier samt tv/radio-licens och biobiljetter har ofta ingen eller lägre moms, medan digitala versioner av dagspress, tidskrifter och böcker har standardmoms – med norska webbnyheter som enda undantag. Danmark som inte har olika momsnivåer skiljer ut sig, här har alla medier utom tryckta aviser full moms.

Bara dagspress har låg moms i hela Norden
Den tryckta dagspressen är det enda medium som har lägre momsnivå i alla länder. Island och Sverige har en lägre momssats på all tidningsförsäljning, medan Finland har lägre moms på prenumerationer men full moms på lösnummer för både dagspress och tidskrifter.

I Danmark är tidningarna momsbefriade, men betalar istället en lönsumsafgift på några procent av tidningsförsäljningen. I Norge är tidningarna också utan moms, vilket sedan mars 2016 även gäller nyheter på webben.

EU föreslår plattformsneutral moms
Momsen på digitala produkter som nättidningar och e-böcker styrs av EU-regler. I början av december lade EU-kommissionen fram ett förslag om att nättidningar och e-böcker ska ha samma momsnivåer som sina tryckta motsvarigheter. Förslaget är en del av en översyn av hela momssystemet inom EU, som ska avslutas under 2017.

 

Ladda ner Nordicoms översikt (från tabelldatabasen):
Value added tax rates for media in the Nordic countries 1997-2016 (excel)

Läs mer:
Europeiska kommissionen: Kommissionen föreslår nya skatteregler för att ge stöd åt e-handel och nätföretag i EU (01/12/2016)
Europeiska kommissionens handlingsplan för mervärdesskatt
Finansdepartementet i Norge: Merverdiavgiftsfritak for nettaviser trer i kraft 1. mars (19/02/2016)

 

---

EVA HARRIE

NYHET