Medielandskapet i 20 europeiska länder

| 21 augusti 2017

European Journalism Center (EJC) har med hjälp av medieforskare kartlagt medielandskapet i tjugo europeiska länder. Rapporterna, som omfattar bland annat Finland, Norge och Sverige, finns att läsa på webben.

Webbtjänsten ”Media Landscapes” har tidigare varit en sektion på EJC:s webb men är nu en egen webbplats. Här presenteras tjugo aktuella landrapporter skrivna av nationella medieexperter.

Författarna ger en bild av medielandskapet och aktörerna i respektive land idag och utvecklingen över tid. Här finns också information om relevanta organisationer (branschföreningar, undersökningsföretag, utbildnings-institutioner, med flera) samt ländernas mediereglering, lagstiftning och mediemyndigheter.

Läs landrapporterna
 

Om European Journalism Centre: EJC är en internationell oberoende organisation som syftar till att främja hög journalistisk kvalitet genom vidareutbildning, diskussionsforum och nätverk för mediebranschen. Läs mer här.

 

---

EVA HARRIE