Mediekonsumtionen allt mer digital

NYHET | 6 juli 2017

Mediekonsumtionen förändras och blir allt mer digital. Digitaliseringen har också skapat en tydlig klyfta mellan de yngres och de äldres mediekonsumtion. Det visar en ny rapport från Myndigheten för press, radio och tv.

Myndigheten för press, radio och tv har släppt en ny rapport:  Medieutveckling 2017 – Mediekonsumtion. I rapporten konstateras att mediekonsumtionen blir allt mer digital och att klyftan mellan unga och äldres mediekonsumtion ökar, i takt med digitaliseringen.

Ett område som tydligt påvisar den växande ålderklyftan är konsumtion av traditionell tv. De äldsta ökar sitt tv-tittande och de yngre minskar sitt tittande. Allt fler svenskar använder också playtjänster, flest tittare har Youtube, följt av SVT Play. 

Bild: Graf "De allra flesta tittar på rörlig bild på en vanlig tv därefter i datorn och i sin smartphone". Källa: Nordioms Mediebarometer 2016. 

Bild: Graf "YouTubetittandet är högst hos de yngre". Källa: MMS Trend&Tema Q4 2016. 

 

Siffrorna och tabellerna i rapporten är bland annat hämtade från Nordicoms Mediebarometer 2016

 

Ladda ner rapporten Medieutveckling 2017 – Mediekonsumtion via myndighetens sajt

 


Rapportserien Medieutveckling ingår i Myndigheten för press, radio och tv:s uppdrag att följa medieutvecklingen. I serien ingår tre rapporter om medieutbud, mediekonsumtion, respektive medieekonomi som tas fram i samarbete med Nordicom, samt en årlig rapport om mediepolitik.


---

MIA JONSSON LINDELL

NYHET