Mediefrågor på den nordiska agendan 2018

| 12 december 2017

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018 kommer mediefrågor att få en viktig plats på den nordiska agendan. Fokus läggs bland annat på att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och att motverka desinformation på nätet.

Nästa år tar Sverige över ordförandeklubban i Nordiska Ministerrådet. I programmet läggs särskilt fokus vid frågor som rör medier och digitalisering. Några av de frågor som aktualiserats är

  • Barn och unga som medvetna medieanvändare: I vårt samtida medielandskap har alternativa informationskällor börjat spela en allt viktigare roll. Det svenska ordförandeskapet kommer att prioritera att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, och att skydda dem från skadlig mediepåverkan.
  • Desinformation och yttrandefrihetens villkor: Medveten desinformation och statsstyrd propagandaverksamhet på nätet har blivit vanligare, något som bidrar till att underminera förtroendet för samhällets institutioner och traditionella medieaktörer. Diskussionen om traditionella nyhetsmedier och public service i det nya nordiska medielandskapet intensifieras och Nordiska ministerrådets stöd till oberoende ryskspråkiga nyhetsmedier i Baltikum kommer att fortsätta.
  • Hot och hat: Samtals- och debattklimatet i Norden har hårdnat och hat och hot mot politiskt förtroendevalda, journalister och konstnärer ökar. Ordförandeskapet kommer särskilt att lyfta fram fristadsystemet i de nordiska länderna. 

Sverige tar över från Norge som haft ordförandeskapet under 2017. 

Hela programmet finns att ladda ner via Nordpub.

 

 

---

MIA JONSSON LINDELL