Medieekonomi, medievanor och mediepolitik i vårt nordiska nyhetsbrev

Mobil som visar det digitala nyhetsbrevet
Photo: Cecilie Ravik
Hur har pandemin påverkat mediernas ekonomi? Var finner man statistik om medievanor? Och vilka frågor är på den mediepolitiska agendan? Läs mer i det nya numret av Nordicoms nordiska nyhetsbrev.
Nyhetsbrev
 | 8 december 2021

Vårt senaste nyhetsbrev presenterar rapporter om medieekonomi i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det länkar också till mediepolitiska utredningar och förslag, bland annat om mediestödets anpassning till ett föränderligt medielandskap.

I sektionen om medieanvändning finner du ett nytt faktablad om medievaneundersökningar i Norden, nationella analyser av hur pandemin förändrat medievanorna och länkar till europeiska jämförelser av internetanvändning och medieförtroende.

Nyhetsbrevet handlar också om kön och medier. En global studie visar en svag förbättring när det gäller andelen kvinnor i det nordiska nyhetsflödet, medan en kartläggning från Nordicom visar positiva resultat när det gäller jämställdheten i svenska medieföretag.

Nordicoms senaste publikationer handlar om klimatrapportering i nordiska medier, om människors kamp med tekniken i vardagslivet och om programmerarnas kultur och värderingar.

Områden :