Mediebarometerns första resultat 2016

Omslag till De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016.
Dagstidningsläsningen fortsätter att minska och användandet av digitala plattformar ökar. Webb-tv tittandet blir mer populärt, speciellt bland unga, som också lägger allt mer tid på sociala medier. Det här visar de första resultaten av Nordicoms undersökning Mediebarometern.
Mediebarometern
 | 20 mars 2017

Den svenska befolkningens avvändning av medier under en genomsnittlig dag 2016 uppvisar inga förvånande mönster jämfört med föregående år. Dagstidningsläsningen fortsätter att minska, från att 65 procent uppgav att de läste en dagstidning under en genomsnittlig dag år 2015, till 62 procent under 2016. Samtidigt fortsätter digitala plattformar att öka i popularitet, användandet av sociala medier en vanlig dag har till exempel ökat kraftigt, från 52 procent år 2015 till 62 procent 2016. 

Webb-tv allt mer populärt

En tydlig trend som går att påvisa av Mediebarometerns första resultat är att användandet av traditionella medier i digitala plattformar har ökat. Från 34 procent under 2015 till 46 procent 2016, det här innebär att nästan hälften av befolkningen idag uppger att de tar del av tidning, radio, tv eller tidskrift i digital form.

Tv-tittandet är ett tydligt exempel på det förändrade användningsmönstret: det totala tittandet på̊ tv har minskat något under senare år, från 86 procent 2010 till 81 procent 2016. Samtidigt tittar allt fler på̊ webb-tv; andelen har ökat från 22 till 30 procent mellan 2015 och 2016. De ökade tittandet på webb-tv är extra tydligt hos den yngre generationen. Bland 15- till 24 åringar ser 55 procent på̊ webb-tv och 45 procent tittar i vanlig tv-apparat en genomsnittlig dag. 

Mediadagen 2016, från Mediebarometerns första resultat
Graf som visar Mediedagen 2016.

Mer tid på media

Mediebarometern visar att vi under 2016 la 6 timmar och 20 minuter på olika medier en genomsnittlig dag, detta är en ökning med 7 minuter från föregående år. Här finns det dock stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Genomsnittet för åldersgruppen 15 – 24 år ligger till exempel på 445 minuter, nästan 7,5 timme.

Den mobila och smarta tekniken är en förutsättning för mediekonsumtionen idag. Men det är fortfarande många som använder media i sina traditionella former, kommenterar Ulrika Facht, forskningsinformatör på Nordicom.

Barn och ungas medietid

Unga har helt andra medievanor än äldre. Framför allt får sociala medier och videoklipp en allt större plats i ungas medieanvändning. I ålderskategorin 9 – 14 år använde 74 procent sociala medier en vanlig dag under 2016, och 70 procent tittade på videoklipp på webben. Bland 15-24 åringarna använde 94 procent sociala medier och 69 procent tittade på videoklipp.

Vart barn och unga tar del av nyheter skiljer sig också från de äldre generationerna. Webben är idag den största anledningen till att barn och unga kommer i kontakt med nyheter. I åldersgruppen 9-14 år tar 33 procent del av sina dagliga nyheter via nätet, den siffran är 69 procent i åldersgruppen 15-24 år. Bland 15 – 24 åringarna visar Mediebarometern dessutom att 47 procent tar del av nyheter via Facebook under en vanlig dag.

Den samlade huvudrapporten med fler resultat från 2016 års undersökning kommer ut i april/maj 2017. 

Den 8 mars 2017 medverkade Nordicoms direktör Ingela Wadring, samt Karin Hellingwerf och Ulrika Facht, forskningsinformatörer på Nordicom under ett seminarium om medievanor i olika åldrar och över tid. På seminariet presenterades Mediebarometerns första resultat.

Ulrika Facht, Karin Hellingwerf och Ingela Wadbring deltar i seminariet "Från Papper till Pixlar" om medievanor i olika åldrar och över tid.
Ulrika Facht, Karin Hellingwerf och Ingela Wadbring framför en skärm på ett seminarium.

Mia Jonsson Lindell

Områden :