PUBLIKATIONER | 27 maj 2016

Mediebarometern 2015

Några resultat från Mediebarometern 2015

Nordicom-Sveriges Mediebarometer studerar medieanvändningen i Sverige, och visar varje år hur stor andel av Sveriges befolkning som tar del av ett antal enskilda medier en genomsnittlig dag. Mediebarometern 2015 visar att den största förändringen i medieanvändning är kopplad till den digitala utvecklingen.

Traditionell radio – det största ljudmediet
68 procent lyssnar på radio på någon plattform – pensionärer lyssnar mest. 7 procent lyssnar på webb-/poddradio – unga lyssnar mest. Räckvidden är 14 procent bland dem mellan 15 och 24 år. 

Färre tittar på vanlig tv
Den totala användningen av rörlig bild via tv är stabil över tid, men plattformarna som används för att titta har förändrats under senare år. Mediebarometern 2015 visar att 80 procent tittar på tv på någon plattform, 65 procent tittar på vanlig tv och 22 procent tittar på webb-tv.  Bland ungdomarna tittar 41 procent på webb-tv en vanlig dag.

Färre läser dagstidningar på papper
Omkring två tredjedelar av befolkningen läser en dagstidning en genomsnittlig dag. 50 procent läser dagstidningen på papper, medan 26 procent läser online. Personer mellan 24 och 44 år läser tidningen online i högre utsträckning än andra grupper, 40 procent, medan 34 procent av dem läser papperstidningar.

Sociala medier är populära 
Halva befolkningen använder sociala medier en vanlig dag. Framförallt är det ungdomar och unga vuxna som är flitiga användare. I åldersgruppen 15 till 24 år använder 89 procent sociala medier en genomsnittlig dag.

Smart telefon– självklar skärm
En stor del av läsningen av digitala dagstidningar läses via en smart telefon. 15 procent läser en kvällstidning och 9 procent läser en morgontidning. I åldersgruppen 25 till 44 år läser 28 procent en kvällstidning via den smarta telefonen och 18 procent läser en morgontidning.

38 procent använder den smarta telefonen för att besöka sociala nätverk och 23 procent är aktiva på sociala nätverk med hjälp av den smarta telefonen. I åldersgruppen 15 till 24 år använder 78 procent den smarta telefonen för att besöka sociala nätverk och 48 procent är aktiva.

Många tittar på videoklipp via den smarta telefonen, 15 procent. Andelarna är högst bland barn, 35 procent och ungdomar 40 procent. Att titta på webb-tv via smart telefon är inte lika vanligt. 3 procent ser på tv eller tittar på en film. Andelen är högst bland ungdomar 15-24 år, 10 procent.

 

Läs pressmeddelandet här

Mediebarometern 2015 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller via epost till anne.claesson@nordicom.gu.se

Delar av resultaten från Mediebarometern finns på webben: http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/mediebarometern

 

AV: KARIN HELLINGWERF