Publikation | 3 jun 2015

Mediebarometern 2014

De viktigaste resultaten från Mediebarometern 2014

Nordicom-Sveriges Mediebarometer studerar medieanvändningen i Sverige, och visar varje år hur stor andel av Sveriges befolkning som tar del av ett antal enskilda medier. Mediebarometern 2014 visar att den största förändringen i medieanvändning är kopplad till den digitala utvecklingen.

Internetanvändningen påverkar emellertid inte alla traditionella medier lika mycket. Det är först och främst den dagliga kvällstidningsläsningen på papper som minskat. År 2002 tog 28 procent del av en kvällstidning på papper och 6 procent läste tidningen på internet, 2014 läser 9 procent av befolkningen en kvällstidning på papper och 19 procent tar del av tidningen på internet.

Även tv-tittandet på tablålagd tv minskar, men inte lika dramatiskt: från 85 procent 2010 till 77 procent år 2014. Andelen som tittar på tv, oavsett plattform, är 82 procent 2014.

Andra plattformar för rörlig bild som ökat sin andel tittare en genomsnittlig dag 2014 är videoklipp, från 4 procent 2007 till 26 procent 2014. Mediebarometern visar även en uppgång i tittande på streamad film från 3 procent 2013 till 5 procent en genomsnittlig dag 2014. Andelen som ser på videoklipp och streamad film är särskilt hög bland ungdomar 15 till 24 år (60 respektive 16 procent).

68 procent av befolkningen lyssnar på radio en genomsnittlig dag 2014. Det är ungefär samma nivå som konstaterats under senare år. Att webb-/poddradiolyssnandet är på uppgång märks bland de som är 15 till 44 år.  I dessa grupper lyssnar cirka 10 procent på webb-/poddradio en vanlig dag.

Nästan halva befolkningen använder sociala medier en vanlig dag. För fem år sedan var det bara en tredjedel som gjorde det. Framför allt är det ungdomar och unga vuxna som är flitiga användare. I åldersgruppen 15 till 24 år använder 83 procent sociala medier en genomsnittlig dag.

Inget av de traditionella medierna har så hög användningstid som internet: 122 minuter. Men all internettid är inte medietid.  2014 ägnar svensken 41 minuter åt sociala medier, 22 minuter åt traditionella medier och sex minuter åt videoklipp. Övrig internettid är annan internetanvändning.

Läs pressmeddelandet här

Mediebarometern 2014 kan beställas via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se eller via epost till anne.claesson@nordicom.gu.se

Delar av resultaten från Mediebarometern finns på webben: http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/mediebarometern

 

AV: KARIN HELLINGWERF