Medieåret 2016-2017: Medieutvikling i Norge

Medienorges nye rapport Medieåret 2016-2017 prøver å oppsummere noen av de sentrale trendene og utviklingstrekkene på mediefeltet de siste par årene.
Nyhet
 | 3 januari 2018

Medievaner og medier endrer seg i et forrykende tempo, og snur opp ned på det kjente medielandskapet. Norske medier må ta opp kampen med stadig større internasjonale konkurrenter.

Mediebruken har flyttet på nett og blir stadig mer mobil. Vi leser nyheter, ser video og strømmer lydbøker og musikk på mobiltelefonen, og dette har konsekvenser både for bruken vår og for innholdet.

Kan avisene overleve når de internasjonale kjempene stikker av med annonsekronene? Hva skjer med det lineære TV-tilbudet når unge seere forsvinner år for år? Og hvordan går det med de nye, heldigitale utfordrerne? Denne rapporten er et forsøk på å fange og beskrive noen av endringene mediene står midt oppe i.

Eva Harrie

Områden :