Medieåret 2013-2014. Medieutvikling i Norge

| 20 november 2014

Medienorges nye rapport Medieåret 2013-2014 prøver å oppsummere de viktigste utviklingstrekkene som har gjort seg gjeldende i norsk mediesektor de siste to årene innen mediebruk, eierskap og medieøkonomi.

Fokus i medienorges nye publikasjon ligger på mediene og mediebrukernes overgang til digitale plattformer, og de store endringene dette fører med seg. Denne utviklingen varierer mellom ulike mediebransjer – mens enkelte medier opplever veritable jordskjelv, lever andre fortsatt i ro og mak. Når mediebrukerne finner nye tilbud på nye plattformer å bruke tiden på, endrer konkurransebildet seg, og internasjonale kjemper er med ett inne på det norske mediemarkedet.

Mesteparten av tallmaterialet som er benyttet her, finnes på medienorges nettsider. Der finnes det også andre tall om medieutviklingen i Norge, pluss fakta om en rekke norske mediekonsern, medienyheter og omtale av aktuelle publikasjoner.

Rapporten kan lastes ned her

Rapporten i PDF direkt

 

INLAGT AV: EVA HARRIE