NYHET | 10 aug 2016

Medieägande: mot pan-europeiska tv-bolag?

En ny rapport från European Audiovisual Observatory tar upp medieägandet på den audiovisuella marknaden i Europa. Fokus ligger på ett antal stora paneuropeiska programföretag och distributörer. I analysen ingår bland annat MTG/Viasat, Sanoma och Discovery Communications.

Rapporten Media Ownership: towards pan-European groups? belyser ett antal medieföretag som är verksamma på tvärs över gränserna i Europa. Den beskriver några av de viktigaste aktörerna (nio programföretag och sex distributionsbolag), deras geografiska spridning, marknadspositioner och strategier för expansion, förvärv och vertikal integration.

Många paneuropeiska tv-kanaler är amerikanska
De paneuropeiska programföretagen delas in i två grupper: företag med en strategi att sända fri-tv-kanaler i ett flertal länder respektive företag med en paneuropeisk strategi som omfattar välkända kanalvarumärken som sänds över hela Europa.

Av de mer paneuropeiska företagen är nio av de tretton största kopplade till de stora amerikanska tv- och filmbolagen, som till exempel Time Warner, Viacom och Walt Disney.

De tre företag med flerlandsstrategi – Modern Times Group, Central European Media Enterprises, och RTL Group – som analyseras, tillhör de största aktörerna (topp fyra vad gäller tittarandelar) i 17 europeiska länder.

Betal-tv domineras av stora distributörer
Rapporten pekar på att de nationella distributionsmarknaderna har blivit mer koncentrerade. Samtidigt har företag ökat sin geografiska räckvidd och köpt upp stora nationella aktörer och det har också skett en ökad korskonsolidering mellan telekommunikations- och kabel-tv-bolag.

Den europeiska betal-tv-marknaden domineras av de stora aktörerna. Idag når 15 pan-europeiska distributörer tillsammans nästan sju av tio betal-tv-hem inom EU.

Ladda ner rapporten (PDF)

European Audiovisual Observatory är ett europeiskt public service-organ med 40 medlemsländer samt Europeiska unionen som representeras av Europeiska kommissionen. Organisationens uppgift är att samla in och sprida information om audiovisuella medier i Europa. Rapporten ovan baserar sig på information från MAVISE, en gratis databas med information om tv och on-demand-tjänster och företag i Europa. Bland andra tjänster finns Yearbook online service med den information som tidigare publicerades i årliga statistikpublikationer om AV-marknaden i Europa (betaltjänst).

 

AV: EVA HARRIE