NYHET | 9 maj 2018

Medie- och informationskunnigheten måste öka bland medborgarna

Medie- och informationskunnigheten (MIK) bland medborgarna är en demokratifråga. Men vems är ansvaret och hur ska den öka? Det diskuterar ministrar och experter på Svenska Unescorådets konferens i maj.

Kraven på den enskilda individens förmåga att kritiskt granska och bedöma information ökar i det digitala medielandskapet.

På uppdrag av kulturdepartementet har Nordicom tagit fram en kunskapsöversikt i syfte att stärka medie- och informationskunnigheten bland medborgarna.

Ansvarig för arbetet är Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. I slutet av maj presenterar hon kunskapsöversikten med ett framåtblickande scenario på en stor Unescokonferens där flera ministrar deltar. 

Läs mer på JMGs hemsida  

 

Kunskapsöversikten bygger vidare på en kartläggning av MIK-insatser som har utförts av Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv hösten 2017.

 

Mer om medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet i Norden 
En nyckel till demokrati och yttrandefrihet

Ladda ner boken här 

 

 

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället – Skolan och demokratin
UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning. Analyser och reflektioner.

Ladda ner boken här 

 

Läs mer om medie- och informationskunnighet på vår webb 

Läs våra tidigare nyheter med fokus på medie- och informationskunnighet