Media Freedom Navigator jämför världens pressfrihetsindex

NYHET | 29 november 2017

Media Freedom Navigator är en webbplats framtagen av tyska DW Akademie. Här kan användaren själv, genom en interaktiv världskarta, jämföra en rad globala pressfrihets- och utvecklingsindex.

För den som vill ta reda på hur det står till med pressfriheten i världen finns flera olika index att vända sig till. För att visa hur de olika indexen är framtagna och hur de jämför sig med varandra har den tyska organisationen DW Akademie, som arbetar med internationell medieutveckling, utvecklat Media Freedom Navigator – en webbtjänst som jämför världens pressfrihetsindex.

Webbplatsen består av en interaktiv världskarta där åtta globala index jämförs. Bland dessa finns till exempel Reportrar utan gränsers World Press Freedom Index, Media Freedom House Freedom of the Press Report och FNs Human Development Index. Tanken är att Media Freedom Navigator ska bidra till att öka medvetenheten om hur de olika indexen genereras, och hjälpa användarna att tolka vad rankningarna och indexen säger om de olika länderna. 

Bild: Media Freedom Navigator, den interaktiva världskartan. 

 

Media Freedom Navigator hittas på DW Akademies hemsida

Läs mer om Medie Freedom Navigator här 

 

Läs mer: DW Akademie är del av Tysklands utlandskanal Deutsche Welle (DW) och är dess kompetenscentrum för utbildning och kunskapsöverföring. Media Freedom Navigator är baserad på DW Akademies handbok ”Media Freedom Indices – What they tell us and what they don’t” från 2014. Handboken innehåller detaljerad information om de olika indexens bakgrund, styrkor och svagheter. Ladda ner handboken här. 

---

MIA JONSSON LINDELL 

NYHET