NYHET | 10 jan 2016

Män i kraftig majoritet i nyhetsflödet

Den internationella studien Global Media Monitoring Project visar att män fortfarande är i kraftig majoritet i nyhetsflödet.

Den internationella studien, the Global Media Monitoring Project (GMMP) genomförs vart femte år och granskar hur kvinnor och män
skildras i nyhetsflödet under en dag. I år har 114 länder har deltagit i GMMP vilket gör den till den mest omfattande studien sedan starten 1995.

I de nordiska länderna är delstudier klara från Danmark, Finland, Norge och Sverige, men några resultat för alla nordiska länder presenteras i den globala och den svenska rapporten.

Andel kvinnor och män som nyhetssubjekt i Norden 2015
(graf från den svenska rapporten, sidan 39)

Läs mer från

Danmark
Global Media Monitoring Project 2015
National report
Authors: Hanne Jørndrup and Martine Bentsen​

Finland 
Global Media Monitoring Project 2015
National report
Author: Jonita Siivonen

Norge
Kilden - kjønnsforskning.no om den norske undersøkelsen

Sverige
RÄKNA MED KVINNOR (version 2)
Global Media Monitoring Project 2015
Nationell rapport Sverige
Författare: Maria Edström och Josefine Jacobsson

 

Om Global Media Monitoring Project: Den globala nyhetsstudien GMMP koordineras av the World Association for Christian Communication (WACC), en internationell civilsamhällesorganisation som arbetar med verktyg för social rättvisa. GMMP har genomförts på ungefär samma sätt sedan starten år 1995 för att möjliggöra jämförelser över tid. En omfattande metodbeskrivning finns på projektets hemsida www.whomakesthenews.org

 

AV: KARIN POULSEN