Lokale danske mediers tilstand

NYHET | 30 mars 2017

Hvordan er tilstanden hos de lokale medier, og er de lokale medier stadig lokale? Det har Slots- og Kulturstyrelsen fået undersøgt i to rapporter, som er blevet til i et samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvilken rolle spiller lokale medier i et dansk medielandskab i rivende udvikling? Hvad indeholder de lokale medier, og hvilke konsekvenserne er der forbundet med, at lokale og regionale medier i stadigt højere grad fusionerer?

Svarene på de spørgsmål kan man finde i to nye rapporter, som den danske Slots- og Kulturstyrelse har fået udarbejdet. Rapporterne ”Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder” og ”Mediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold” blev præsenteret på en konference om lokale og regionale medier på Nationalmuseet i slutningen af marts.

Stadigt færre selvstændige nyhedsmedier
I takt med udviklingen i mediebranchen samles dagblade, ugeaviser og lokalaviser i stadigt større mediekoncerner. Rapporterne viser, at fusioner ofte er motiveret af synergi, stordriftsfordele og et stærkere kapitalgrundlag.

Forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Flemming Svith siger:
”Når vi ser på for eksempel fusionen Jysk Fynske Medier, der er case for undersøgelsen, så har motivationen først og fremmest været et økonomisk rationale. Men der har også været et publicistisk ønske om fortsat at være i stand til at kunne udgive journalistik, der understøtter og udvikler lokalsamfundet og demokratiet.”

De to rapporter belyser tilstanden i de lokale og regionale nyhedsmedier og fremhæver blandt andet, at:

  • Journalister og redaktører på lokal- og regionalmedier har et professionelt og interessebåret engagement for de lokalområder, de bor og arbejder i.
  •  Kun halvdelen af de lokale og regionale mediers nyheder handler specifikt om de lokale områder eller regionen. Den anden halvdel af nyhederne har enten et nationalt fokus på Danmark eller intet geografisk fokus.
  • De lokale og regionale medier informerer først og fremmest om begivenheder eller hændelser. De har en kuratorrolle og sorterer, hvilke begivenheder i lokalområdet, som skal præsenteres som nyheder.
  • Mange borgere ønsker en kritisk gravende lokaljournalistik, men dagsordenssættende, kritisk undersøgende journalistik er stort set fraværende i de lokale nyheder.
  • Lokaljournalisterne har efter fusionen ændret dækningen af de i undersøgelsen udvalgte områder, når det gælder nyhedernes geografiske fokus, emner og favoriseringer.
  • Mediefusioner og en større medieorganisation kan have utilsigtede konsekvenser for den journalistiske dækning af lokalområderne.

Kritikere er ikke enige i konklusionerne

Rapporterne har mødt kritik fra nogle af de lokale medier selv. I et debatindlæg i Politiken argumenterer Anne Andersen og Claus Krogh fra Politikens Lokalaviser for, at forskerne tegner et misvisende billede. Også Peter Orry, adm. chefredaktør på Jydskevestkysten, er kritisk, da han mener lokaljournalistikken undervurderes.

Læs rapporten ”Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder”

Læs rapporten ”Mediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold”

Om rapporterne:
Rapporterne er udarbejdet af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som en del af Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der offentliggør faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.

NYHET