Ljudböcker ökar i Norge och Danmark

NYHET | 14 februari 2020

Allt fler lyssnar på strömmade ljudböcker, men pappersboken är fortfarande i topp. Två aktuella rapporter belyser boktrenderna i det digitala samhället.

Bokbranschen är i förändring. De digitala bokformaten är på frammarsch, och särskilt bra går det för digitala ljudböcker som kan lyssnas på när och var som helst via mobil eller surfplatta.

Fortfarande är dock pappersboken det mest populära formatet. Det gäller oavsett ålder, men med ökande skillnader mellan äldre och yngre läsare.

Det visar två rapporter som har undersökt hur många och vem som läser, köper eller lånar böcker samt använder digitala boktjänster. Resultaten fångar gemensamma trender men utgår från olika undersökningar och frågeställningar, vilket gör att statistiken inte kan jämföras mellan länderna.

Norge: Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider
Hur föredrar norrmännen att läsa och lyssna på böcker idag? Vilka digitala tjänster är det som används? Det undersöker BI: Center for Creative Industries i sin fjärde delrapport från forskningsprojektet Digitization and Diversity.

Rapporten, som publicerades i januari, baseras på fem undersökningar om bokkonsumtion, nationalbibliotekets digitala boktjänst samt självpublicering.

År 2018 föredrog 70 procent av norrmännen att läsa på papper. Sedan följde ljudboken som föredrogs av 10 procent och läsplattan 4 procent. Det kan jämföras med 2016 då 75 procent föredrog papper, 7 procent ljudbok och 3 procent läsplatta.

Även om alla åldrar sätter pappersboken främst, skiljer sig generationerna åt. I åldersgruppen 70 år och äldre föredrar 82 procent en pappersbok, jämfört med 59 procent i åldersgruppen 15-19 år.

Den faktiska användningen av strömmade ljudbokstjänster som Storytel och Fabel har ökat från 4 till 8 procent från 2016 till 2018. Ökningen till trots är det låga tal jämfört med andra digitala abonnemangstjänster, som toppas av film- och tv-tjänster som Netflix ochTV2 Sumo (används av 60 procent), musiktjänster som Spotify och Tidal (51 procent) och tidningar (38 procent).

Ladda ner: Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider (pdf 6,6 MB)

 

Danmark: Bogen og literaturens vilkår 2019
Nu lyssnas det till böcker som aldrig förr. Det visar Bogpanelets årsrapport som gavs ut i november och syftar till att skapa en referenspunkt för förlagsbranschen i Danmark.

Bland de danskar som tar del av skönlitteratur väljer en femtedel att lyssna på böcker, visar rapporten. Ändå är det pappersboken som står högst i kurs. Nio av tio (86 procent) av de skönlitterära läsarna väljer pappersboken.

Läsning på papper är dessutom vanligast i alla åldersgrupper, även om det gäller äldre i större utsträckning än yngre. Omvänt har ljudböckerna bättre fatt i de yngre: 31 procent av 25-34-åringarna som tar del av skönlitteratur lyssnar på böcker, jämfört med 9 procent i ålderskategorin 75 år och äldre.

Att köpa en fysisk bok är det vanligaste sättet att få tillgång till skönlitteratur på (34 procent av befolkningen), följt av lån på biblioteket eller från familj eller vänner (24 respektive 21 procent). Åtta procent använder sig av digitala abonnemangstjänster som Mofibo och Storytel.

Det är också en boom i produktionen av digitala ljudböcker i Danmark. År 2018 gavs det ut cirka 3 800 nya titlar, en ökning med 60 procent sedan 2017. Utlåningen av ljudböcker på folkbiblioteken ökade med 24 procent.

Läs mer och ladda ner: Bogen og literaturens vilkår 2019
Läs mer om Bogpanelet och dess uppdrag
 

Lästips: Bokrapport från Sverige och statistik från Finland
Svenska förläggareföreningen gav i september 2019 ut Ljudboken: Hur den digitala logiken påverkar marknaden, konsumtionen och framtiden som visar på en snabb tillväxttakt för digitala abonnemangstjänster i Sverige. En aktuell rapport över bokförsäljningen 2019 presenterades 17 februari 2020.
Fakta om bokläsning och bokmarknad i Finland finns i Statistikcentralens databaser för kultur respektive medier: tabell 4.21 ljudböcker (engelska och finska) och i Statistikcentralens fritidsvaneundersökning (artikel på finska).

Mer försäljningsstatistik presenteras av de nationella förläggareföreningarnai Norden. Dem finner du i Nordicoms databas över externa statistikkällor (filtrera på böcker).

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET