Jorden sett från rymden
Foto: NASA via Unsplash

Live stream från symposium om välfärdsstatens digitala infrastrukturer i Norden

Event
 | 8 februari 2024
Är de nordiska länderna alltför beroende av teknikjättar för att upprätthålla välfärdsstatens kritiska kommunikationsinfrastruktur? Nordicom och Nordregio har bjudit in medieforskare samt bransch- och policyaktörer att debattera detta vid ett symposium i Stockholm den 8 februari. Symposiet livestreamades och finns tillgängligt att se i efterhand.
Områden :